Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa DK51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

Beneficjent

GMINA OLSZTYN

Wartość projektu

131 477 439,74 PLN

Wartość dofinansowania

94 423 968,92 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Gmina Olsztyn oddała do użytku Drogę Krajową 51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51). Inwestycja we wschodniej części Olsztyna stanowi kluczowe powiązanie układu drogowego w ciągu DK51 z południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK16 (sieć TEN-T).

Powstał odcinek nowych dróg klasy G 2/2 o dł. 0,39 km (2 jezdnie po 2 pasy ruchu), 2,17 km dróg przebudowanych do wyższych parametrów oraz ponad 3 km infrastruktury rowerowej.

Dofinansowanie dotyczyło takich elementów jak: dokumentacja projektowa, wykupy gruntów, roboty budowlane, nadzór nad realizacją kontraktu oraz promocja projektu. Harmonogram prac budowlanych objął m.in. budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę dróg obsługujących, ścieżek rowerowych i chodników, zatok autobusowych, zjazdów oraz 2 wiaduktów, a także przebudowę kolidującej infrastruktury, wyburzenia kolidujących budynków i obiektów inżynierskich. Podjęto też konieczną wycinkę drzew oraz nasadzono nową zieleń.

Przedsięwzięciem tym zrealizowano cel główny Programu Operacyjnego, tj. „wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej”. Oznacza to poprawę efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miasta wojewódzkiego oraz jego obszarów funkcjonalnych a także zwiększenie dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

Pozytywne skutki inwestycji odczują między innymi mieszkańcy Olsztyna, np. podczas codziennych dojazdów do pracy. Zyska również turystyka a w dalszej perspektywie inwestycja odbije się pozytywnym echem wśród przedsiębiorców działających we wschodniej części miasta - to szansa na integrację z funkcjonującymi już rynkami pracy i spadek bezrobocia.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2. Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa DK51 na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA OLSZTYN
  • Wartość projektu: 131 477 439,74 zł
  • Wartość dofinansowania: 94 423 968,92 zł