Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wzrost konkurencyjności DELTA-CAD Sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi do profilowania poliamidów

Beneficjent

DELTA-CAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

5 369 613,30 PLN

Wartość dofinansowania

3 080 000,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Główna działalność Delta-CAD opiera się na wykonywaniu prac koncepcyjnych i designerskich wraz z analizą i optymalizacją technologii wykonania. Zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem i tworzeniem komponentów 3D z tworzyw sztucznych, kompozytów i metali. Przedmiotem projektu było wdrożenie wyniku prac B+R opracowanego, innowacyjnego procesu technologicznego do produkcji narzędzi do profilowania poliamidów. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, związanych z poszukaniem oszczędności dotyczących optymalizacji kosztów produkcji. W ramach projektu zakupiono nowoczesne maszyny i urządzenia, m.in.: drukarkę HP MJF, drukarkę dwumateriałową ‘’Fortus 450mc’’, ploter frezujący czy urządzenie skanujące ‘’Atos GOM’’. Wszystkie maszyny oraz nowo wybudowana hala usługowo-magazynowo-przemysłowa, przyczyniły się do poszerzenia oferty produktowej, wdrożenia różnych form druku 3D, zwiększenia wydajności pracy i optymalizacji kosztów pracy. Zastosowane urządzenia i innowacyjne rozwiązania znacząco wpłynęły na obniżenie użytych materiałów, a to przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego i redukcję odpadów poddawanych recyklingowi.