Dokapitalizowanie

Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect

Beneficjent

Spółka XTP

Wartość projektu

152 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

76 000,00 PLN

Programu operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock

Opis projektu

Wrocławska spółka XTPL opracowała innowacyjną głowicę i dedykowane nanotusze umożliwiające ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia chroniona międzynarodowym patentem, pozwala na produkcję nowej generacji warstw przewodzących, wykorzystywanych m.in. do produkcji monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy.

Debiut możliwy był m.in. dzięki realizacji projektu pn.: “Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect”, w ramach którego zakupiono usługi doradcze na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do emisji nowej serii akcji  i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Oficjalnie spółka zadebiutowała 14 września 2017 roku.

Spółka pozyskała od inwestorów 10 milionów złotych, które przeznaczono na utworzenie laboratorium aplikacyjnego oraz działania związane z komercjalizacją technologii.

 

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock
  • Nazwa projektu: Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect
  • Nazwa beneficjenta: Spółka XTP
  • Wartość projektu: 152 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 76 000,00 zł