Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Hager Polska Sp. z o.o. w postaci opracowania i uruchomienia innowacyjnych usług diagnozowania i leczenia dolegliwości bruksizmu

Beneficjent

HAGER POLONIA sp. z o.o.

Wartość projektu

252 384,31 PLN

Wartość dofinansowania

33 306,29 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa cierpi na dolegliwości związane z bruksizmem, tj. patologicznym tarciem zębami żuchwy o zęby szczęki występującym przeważnie w nocy. Z tego powodu firma Hager Polonia, która zajmuje się profesjonalną higieną jamy ustnej i działalnością profilaktyczną, opracowała i uruchomiła w ramach projektu innowacyjną usługę leczenia dolegliwości bruksizmu. Usługa wykorzystuje urządzenia z elektrodami powierzchniowymi na mięśnie żwaczy i mięśnie serca, z których sygnały pozwalają określić nasilenie bruksizmu z dużą dokładnością.

Projekt obejmował nabycie usług doradczych, pięciu urządzeń do rejestracji i zapisu aktywności elektrycznej mięśni wraz z zestawem 500 jednorazowych elektrod powierzchniowych oraz autoklawu do sterylizacji narzędzi. Usługi doradcze dotyczyły poszerzonej interpretacji zapisu tętna pacjenta oraz uwzględnienia w diagnozie bruksizmu parametrów pacjenta związanych z jego wagą ciała i obwodem szyi. Udostępnienie opracowania dotyczącego interpretacji wyników pozwoliło na wprowadzenie na rynek usługi dostępnej dla dentystów oraz lekarzy innych specjalności. Usługa polegająca na diagnostyce bruksizmu z użyciem Bruxoffa jest promowana w formie szkoleń dla stomatologów. Zakładamy, że wkrótce stanie się ona modelowa w gabinecie dentysty.

Grupę docelową projektu stanowią pacjenci cierpiący na bruksizm, tj. przede wszystkim osoby starsze, otyłe i cierpiące na zaburzenia na tle nerwowym. Nowa terapia pozwala w prosty sposób poprawić jakość życiach tych osób, gdyż zastosowanie urządzeń cyfrowych i szyn do jamy ustnej umożliwia prowadzenie jej w domu już po krótkim przeszkoleniu.