Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie powłokowego kompozytu poliolefinowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchniowej

Beneficjent

PLASTKARTON S.C. ANDRZEJ KOZA, DARIUSZ KOZA, JACEK KOŁCZYK

Wartość projektu

79 950,00 PLN

Wartość dofinansowania

55 250,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Beneficjentem wsparcia unijnego w ramach niniejszego projektu jest PLASTKARTON S.C. – częstochowska firma zajmująca się produkcją płyt kanalikowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.

Przedmiotem inwestycji było opracowanie innowacyjnego wyrobu w postaci bezhalogenowego poliolefinowego kompozytu o zmniejszonej palności i rezystywności, przeznaczonego do wytworzenia powłok o niewielkiej grubości. Wyrób wykorzystywany jest między innymi do produkcji powłok rur stosowanych w transporcie wody chłodzącej w kopalniach.

Celem przedsięwzięcia było między innymi wygenerowanie oszczędności, ponieważ materiał tego rodzaju dostępny był dotąd jedynie za granicą, a koszty jego sprowadzania do Polski są dość wysokie. Opracowanie własnego materiału kompozytowego okazało się dla beneficjenta najlepszym możliwym rozwiązaniem. Co więcej – pozwoliło mu wprowadzić na rynek produkt konkurencyjny. W ramach prac nad materiałem określono różne jego parametry oraz warianty wykorzystanych do produkcji komponentów. Przeprowadzono szereg badań nad wybranymi kompozytami, między innymi oznaczono ich trudnopalność na próbkach o różnej grubości.

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stworzono ostatecznie recepturę o pożądanych właściwościach w zakresie rezystancji, palności i przetwarzalności, a także o odpowiednich właściwościach mechanicznych. Wybrano kompozyt o najlepszych właściwościach, który po przygotowaniu z wykorzystaniem wytłaczarki, został przekazany użytkownikom końcowym do wytworzenia powłok. W rezultacie zwiększyła się dostępność półproduktów dla producentów rur. Projekt umożliwił również wdrożenie innych materiałów specjalnego zastosowania.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie powłokowego kompozytu poliolefinowego o zmniejszonej palności i rezystywności powierzchniowej
  • Nazwa beneficjenta: PLASTKARTON S.C. ANDRZEJ KOZA, DARIUSZ KOZA, JACEK KOŁCZYK
  • Wartość projektu: 79 950,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 55 250,00 zł