Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW65 od skrzyżowania z DK 73

Beneficjent

Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wartość projektu

47 025 013,57 PLN

Wartość dofinansowania

35 150 090,88 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Projekt obejmował budowę północnej obwodnicy Chmielnika o długości około 2,7 km, łącznie ze skrzyżowaniami, systemem odwodnienia, kanalizacją deszczową, oświetleniem przy skrzyżowaniach, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska oraz obiektami inżynierskimi. Dużym udogodnieniem jest wybudowany wiadukt nad drogą powiatową nr 0355t w miejscowości Suchowola, w gminie Chmielnik.

Przebudowano sieci wodociągowe, gazowe, elektryczne oraz teleinformatyczne.

Inwestycja miała na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Chmielnika, a co się z tym wiąże, poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Rozładowała utrudnienia zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura Drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW65 od skrzyżowania z DK 73
  • Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  • Wartość projektu: 47 025 013,57 zł
  • Dofinansowanie UE: 35 150 090,88 zł