Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Badania z zakresu wykorzystania czynnika termicznego w wyrobach medycznych na przykładzie platformy do badania przesiewowego stóp

Beneficjent

REH-AS TOMASZ SZAPORÓW

Wartość projektu

76 752,00 PLN

Wartość dofinansowania

53 040,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Firma zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z wadami postawy oraz dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu.

Głównym celem projektu było opracowanie prototypu platformy do badań przesiewowych stóp z wykorzystaniem materiału termicznego, z możliwością przeniesienia obrazu w postać cyfrową.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono usługę badawczą w celu opracowania ww. prototypu. Urządzenie przetestowano w warunkach laboratoryjnych i klinicznych na stu osobach (w tym 50 z wadami stóp). Sprawdzono i potwierdzono jego skuteczność w diagnostyce oraz porównano wyniki prac badawczych z wynikami uzyskanymi na istniejącej platformie stykowej 2d. Opracowano ostatecznie innowacyjną platformę bazującą na materiale termicznym, której wdrożenie wiązało się z mniejszymi kosztami niż w przypadku elektronicznej platformy 2d.

W porównaniu do platformy 2d mniejsze koszty dotyczą również samej diagnostyki w zakresie wad i deformacji stóp oraz eksploatacji aparatury, ponieważ opracowana w ramach projektu platforma nie wymaga podłączenia do komputera, co wiązałoby się np. z nabyciem sprzętu komputerowego, zakupem oprogramowania, dodatkowym zużyciem energii czy ze szkoleniem personelu z obsługi osobnego systemu.

Urządzenie jest mobilne, co oznacza łatwy transport i przechowywanie, a badania można wykonywać praktycznie wszędzie – np. w szkołach czy przedszkolach, a nie tylko w wyspecjalizowanych gabinetach. W związku ze zrealizowanym projektem beneficjent uzyskał odpowiednią wiedzę z zakresu wykorzystania materiałów termicznych do badań przesiewowych, a także do produkcji innych wyrobów medycznych. Taka inwestycja pozwoliła firmie REH-AS upowszechniać badania przesiewowe stóp.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Badania z zakresu wykorzystania czynnika termicznego w wyrobach medycznych na przykładzie platformy do badania przesiewowego stóp
  • Nazwa beneficjenta: REH-AS TOMASZ SZAPORÓW
  • Wartość projektu: 76 752,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 53 040,00 zł