Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie technologii produkcji ulepszonych filtrów harmonicznych zintegrowanych z transformatorami olejowymi

Beneficjent

ELHAND Transformatory Sp. z o.o.

Wartość projektu

8 173 328,02 PLN

Wartość dofinansowania

2 738 262,05 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek - konkurs ogólny

Opis projektu

Główna działalność ELHAND Transformatory opiera się na produkcji transformatorów, dławików i filtrów wyższych harmonicznych. Przedmiotem projektu było wprowadzenie na rynek nowych produktów w postaci energooszczędnych filtrów harmonicznych zintegrowanych z transformatorami olejowymi, zbudowanych w oparciu o dławiki rdzeniowe i bezrdzeniowe, przeznaczonych do pracy z przekształtnikami wielopulsowymi. W wyniku wdrożonej technologii powstał produkt przeznaczony głównie na światowy rynek, zwłaszcza wydobycia ropy naftowej i gazu, budowy statków pełnomorskich oraz na rynek napędów elektrycznych dużych mocy, w tym także na rynek wewnętrzny Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja założonego celu wpłynęła na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, zwiększyła przewagę konkurencyjną na rynku światowym oraz podniosła poziom umiędzynarodowienia firmy. Projekt jest odpowiedzią na ciągły rozwój branży napędów elektrycznych sterowanych przekształtnikami częstotliwości. Zakupiono nowoczesne maszyny i urządzenia, m in.:  

  • piec elektryczny do utwardzania żywicy impregnacyjnej,
  • dwie nawijarki z szablonem rozprężnym do nawijania uzwojeń,
  • przecinarkę wzdłużną i gilotynę do cięcia poprzecznego izolacji,
  • analizator mocy,
  • 3-fazowy przyrząd do pomiaru indukcyjności,
  • kamerę termowizyjną i akustyczną,
  • stoły montażowe,
  • wózek podnośnikowy wysokiego składowania 3,2 tony;
  • platformowę załadowczą 20 ton.