Pomiń nawigację

Nabór zakończony z powodu wyczerpania środków. Kolejna runda programu ruszy w dniu 1.02.2023 r.


Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Cel finansowania: Uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 lutego 2019

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

31 stycznia 2023

 • logo Erasmus dla młodych przedsiębiorców
 • Maksymalne dofinansowanie

  6 600 euro

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Zagranica

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Co zyskasz uczestnicząc w projekcie?

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji
 • doskonalenie umiejętności językowych


Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 6 miesięcy. 

Co zyskasz uczestnicząc w projekcie?
Kto może wziąć udział w programie?

Kto może wziąć udział w programie?

 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie. 

 

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

6 600 euro

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór ciągły do wyczerpania funduszy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie jest jedyną instytucją w Polsce wdrażającą Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Na europejskiej stronie programu znajduje się lista adresowa instytucji pośredniczących.

Terminy zgłoszeń

Start:

1.02.2019

Zakończenie:

31.01.2023

clock Nabór kończy się jutro

Dokumenty

FAQ

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Uczestnicząc w projekcie można zyskać:

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju),
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji,
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Długość stażu za granicą:

 • u partnera w Europie może trwać od 1 do 6 miesięcy,
 • u partnera w USA (Stan Pensylwania i Nowy Jork), Singapurze lub Izraelu może trwać maksymalnie 3 miesiące.

W programie mogą wziąć udział początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej. Jeśli brałaś/brałeś udział w poprzednich edycjach programu EYE (przed marcem 2018 r.) możesz ponownie z niego skorzystać wybierając jako kraj docelowy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (stany Pensylwania lub Nowy Jork), Singapur bądź Izrael.

Udział Młodego Przedsiębiorcy w Programie EYE obejmuje cztery etapy: 

 1. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego – Młody Przedsiębiorca przystępuje do Programu EYE składając wniosek przy użyciu INZ dostępnego na stronie internetowej www.erasmus-entrepreneurs.eu. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Na tym etapie procedury konieczne jest wybranie z listy PARP, jako właściwej IP. Złożenie wniosku jest potwierdzane wysłanym do Młodego Przedsiębiorcy elektronicznym komunikatem o rejestracji wniosku. IPMP odpowiada za weryfikację złożonego wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie niezbędne wymagania, IPMP przyjmuje wniosek, jeżeli nie, wniosek odrzuca. 
 2. Nawiązanie relacji – wraz z informacją o przyjęciu wniosku Młody Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o Przedsiębiorcach Przyjmujących biorących udział w Programie EYE, spośród których Młody Przedsiębiorca wybiera odpowiedniego Przedsiębiorcę Przyjmującego. W bazie danych można wskazać do 5 propozycji Przedsiębiorcy Przyjmującego.
 3. Zobowiązanie i przygotowanie - zaangażowane strony (tj. Młody Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Przyjmujący oraz ich właściwe IP) odpowiednio sporządzają i akceptują w INZ Plan Pobytu. IPMP oraz Młody Przedsiębiorca zawierają umowę. Przed rozpoczęciem Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego, Młody Przedsiębiorca jest zobowiązany do odbycia szkolenia, którego celem jest przygotowanie do wyjazdu. Szkolenie jest przygotowywane i przeprowadzane przez IPMP, w czasie i miejscu określonym przez IPMP. 
 4. Etap wdrożenia – Pobyt u Przedsiębiorcy Przyjmującego może obejmować jeden nieprzerwany okres lub być podzielony na kilka okresów, w zależności od wyboru Młodego Przedsiębiorcy. Po zakończeniu Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego Młody Przedsiębiorca sporządza w INZ sprawozdanie w języku angielskim. IPMP i IPPP monitorują przebieg Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego, a po jego zakończeniu akceptują w INZ sporządzone przez Młodego Przedsiębiorcę sprawozdanie końcowe z Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego.

Przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia finansowego Młody Przedsiębiorca przedkłada IPMP:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków uzyskania wsparcia finansowego, obejmujące oświadczenia o:
  •   spełnianiu przesłanek Młodego Przedsiębiorcy wskazanych w § 18b ust. 2 Rozporządzenia,
  • braku przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • braku przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą); 2)
 2. oświadczenie o pomocy de minimis - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do wzoru umowy o udzielenie wsparcia finansowego, opublikowanego na stronie www.parp.gov.pl;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm. (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu

Przygotuj niezbędne dokumenty

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów)

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Poczekaj na ocenę projektu

Po pozytywnej ocenie podpisz umowę

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (grudzień 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (grudzień 2022)

Zobacz
Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 13

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 13

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników