31 grudnia 2018

Instrukcja wypełniania wniosku inkubacyjnego

Informujemy, że 2 stycznia 2019 r. uruchomiony zostanie generator umożliwiający składanie wniosków inkubacyjnych do Platform startowych w Polsce Wschodniej. Przed złożeniem wniosku zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją wypełniania wniosku inkubacyjnego.


Opublikowano: 31.12.2018 14:02
Poprawiono: 04.01.2019 11:14
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: