13 maja 2019

Wsparcie Klastrów w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego

Jesteś koordynatorem klastra i chciałbyś podnieść poziom swojej wiedzy oraz kompetencji  w zakresie zarządzania klastrem? Chcesz rozwijać swój klaster? Może w przyszłości planujesz ubiegać się o status Krajowego Klastra Kluczowego? To spotkanie jest skierowane do Ciebie – przyjdź i dowiedz się więcej.

Zgodnie z wynikami badania Benchmarking klastrów 2018 r. pogłębiają się różnice wynikające ze stopnia rozwoju pomiędzy grupą najlepiej działających klastrów, które posiadają status Krajowych Klastrów Kluczowych a pozostałymi.

O przewadze konkurencyjnej na rynku stanowią już nie tylko umiejętność uzyskania dostępu do kapitału, ale przede wszystkim wiedza, kompetencje oraz sposób zarządzania organizacją sieciową. Dlatego kluczowe staje się wprowadzanie i upowszechnianie standardów zarządzania klastrem, które stają się wyznacznikiem jakości realizowanych procesów.  W związku z tym istnieje potrzeba podjęcia działań systemowych poprawiających sposób ich funkcjonowania poprzez promocję standardów zarzadzania – wytycznych doskonalenia wymiaru instytucjonalnego działania klastrów.

Jednym z takich działań jest organizacja spotkań dla koordynatorów klastrów. W ich ramach poza podniesieniem świadomości klastrów w zakresie standardów zarządzania, koordynatorzy uzyskają możliwość pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią bieżące działania podejmowane na rzecz klastrów, przybliżą standardy zarządzania oraz wskażą dobre praktyki.

Przedstawiciele urzędów marszałkowskich przedstawią informacje na temat planowanych działań na poziomie regionalnym.

Spotkania mają charakter ponadregionalny i odbędą się w trzech miastach. Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkań: Szczecin, LublinChorzów.

  • 21.05.2019

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin

www.innowacje.zut.edu.pl

  • 27.05.2019

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

ul.Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

https://lpnt.pl/

  • 29.05.2019

Stadion Śląski w Parku Śląskim

Ul. Katowicka 10, Chorzów

http://stadionslaski.pl/

Zapraszamy!

Opublikowano: 13.05.2019 12:28
Poprawiono: 13.05.2019 13:52
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: