28 sierpnia 2019

Trasa Niepodległości spięła obwodnicę Białegostoku

W Białymstoku otwarto dziś Trasę Niepodległości. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji w stolicy Podlasia i największy projekt zrealizowany do tej pory w ramach działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Polska Wschodnia. Na realizację inwestycji wartej ponad 336 mln zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała 266 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Oddana dziś do użytku Trasa Niepodległości to kluczowy odcinek zachodniej obwodnicy Białegostoku. W jej oficjalnym otwarciu wzięli udział m.in. prezydent Tadeusz Truskolaski, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Adam Banaszak oraz dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP Maciej Berliński.

– Trasa Niepodległości, którą dziś oddajemy do użytku mieszkańcom miasta, jest największą i jedną z najważniejszych inwestycji drogowych Białegostoku. Powstała 6-kilometrowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, 11 dwupoziomowych skrzyżowań, tunel pod torami oraz 15 km ścieżek rowerowych. Ta imponująca inwestycja domyka wewnętrzne obwodnice miasta tworząc pierścień o łącznej długości 25 kilometrów. Zapewnia szybki, komfortowy objazd Białegostoku od strony zachodniej. Dzięki niej mieszkańcy nie muszą wjeżdżać do centrum, żeby poruszać się pomiędzy osiedlami. Ogromnie się cieszę, że białostoczanie mogą już z niej korzystać – powiedział na konferencji prasowej Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku.

Wybudowana droga łączy ul. Wiadukt z ul. Narodowych Sił Zbrojnych i al. Jana Pawła II umożliwiając ominięcie centrum miasta od strony zachodniej. Dodatkowo, dzięki przebudowie ul. K. Ciołkowskiego, Trasa Niepodległości połączyła się z Trasą Generalską. Inwestycja jest ostatnim elementem obwodnicy miejskiej prowadzącej zarówno do obwodnicy śródmiejskiej okalającej centrum miasta, jak i dróg wyprowadzających ruch drogowy w kierunku Warszawy, Lublina i Bobrownik. Trasa przebiega przez osiedla Nowe Miasto, Zielone Wzgórza, Starosielce i Leśną Dolinę, pozwalając na ominięcie mocno obciążonego ruchem centrum miasta i uspokojenie ruchu na mniejszych arteriach komunikacyjnych. Jej budowa zapewnia płynność przejazdu pomiędzy dzielnicami.

– Trasa Niepodległości to największy z projektów infrastrukturalnych, które w ramach działania Infrastruktura drogowa Programu Polska Wschodnia wsparła PARP. Chodzi tu zarówno o skalę projektu jak i poziom dofinansowania ze środków unijnych. Tym bardziej cieszy jego sprawna realizacja, która pozwoli na podniesienie jakości życia mieszkańców, jednocześnie pozwoli utrzymać dynamiczny rozwój Białegostoku i dalszy awans na gospodarczej mapie Polski – mówił Adam Banaszak, zastępca prezesa PARP.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą kontraktu na budowę Trasy Niepodległości odbyło się 24  listopada 2016 r. Realizacja została podzielona została na dwa odcinki:

1. Budowa Al. I.J. Paderewskiego na odcinku od ul. Wiadukt do połączenia z Al. Niepodległości wraz z łącznicami i drogami serwisowymi oraz infrastrukturą techniczną,

2. Budowa Al. Niepodległości na odcinku od połączenia z Al. I.J. Paderewskiego do połączenia z ul. Narodowych Sił Zbrojnych wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną.

Oddano do użytku niemal 6 km drogi wojewódzkiej o dwóch jezdniach, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, chodniki, oświetlenie. W ramach projektu wybudowano również 11 km infrastruktury rowerowej. Wszystkie skrzyżowania z ulicami przyległymi na Trasie Niepodległości zostały zaprojektowane jako węzły dwupoziomowe, co gwarantuje bezkolizyjny przejazd przez cały wybudowany odcinek. Ciągi piesze i rowerowe zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawności i o ograniczonej mobilności:

  • zastosowano obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych,
  • budowane zatoki autobusowe dostosowano do obsługi autobusów niskopodłogowych ułatwiając pasażerom wsiadanie i wysiadanie,
  • wyeliminowano bariery infrastrukturalne utrudniające poruszanie się osobom z  ograniczoną mobilnością,

Realizacji projektu w znaczący sposób poprawiła sieć powiązań komunikacyjnych w mieście dzięki czemu poprawiła się dostępność komunikacyjna Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego. W odniesieniu dla całego regionu warto podkreślić lepszą integrację dróg wojewódzkich przebiegających przez Białystok z siecią dróg krajowych i TENT, co znacząco zwiększa konkurencyjność Białegostoku i całego województwa, jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej – ocenia Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

Wsparcie projektu z funduszy unijnych pochodziło z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

---------------------

Nazwa projektu: Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)
Beneficjent: Miasto Białystok
Koszt całkowity inwestycji: 336 751 467,93 zł,
Kwota dofinansowania: 266 581 904,13 zł,
Okres realizacji projektu: listopad 2016 r. – sierpień 2019 r.

Opublikowano: 28.08.2019 10:25
Poprawiono: 28.08.2019 10:26
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: