Pomiń nawigację

7 października 2019 r.

Polski startup wyróżniony w prestiżowym konkursie w Singapurze

Lubelski startup BIMproQr został zakwalifikowany do półfinału konkursu „The 2019 China - ASEAN New Smart City Innovation & Entrepreneurship” organizowanego przez Nanning Municipal D&R, Cloudbae, *SCAPE and StartupX w Singapurze.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów biznesowych w obszarze smart city spośród osób, młodzieży, przedsiębiorstw, organizacji i instytucji. Najlepsze pomysły mogły liczyć na realizację swoich pomysłów w chińskim centrum innowacji ASEAN Smart City. Konkurs był niezwykłą możliwością do nawiązania współpracy przedsiębiorców w regionach ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej) i promowania rozwoju inteligentnego miasta poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych, z Singapurem jako centrum współpracy dla ASEAN.

Zespół BIMproQr był uczestnikiem w I rundzie inkubacyjnej w Platformie Startowej Unicorn Hub, działającej na terenie Polski Wschodniej. Startup oferuje platformę online optymalizującą łańcuch dostaw dla dużych developerów i firm budowlanych w Azji poprzez proces selekcji, budżetowania i weryfikacji kluczowych materiałów wyposażenia obiektów, wraz z pełnymi ramami prawnymi i finansowymi online. Rozwiązanie tworzy propozycje wartości, która od strony producenta/dostawcy (Polska i EU, Europa Wschodnia) wyeliminuje tradycyjne/wysokie koszty wejścia na rynki zagraniczne, umożliwi globalny zasięg dotarcia do projektów jak i stworzy narzędzia oraz ramy prawne bezpiecznych kontraktów i transakcji. Ze strony Dewelopera (Azja, USA), stworzone zostanie narzędzie do optymalizacji kosztów inwestycji w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe, jak i automatyzacji elementów procesu, które wymagają obecnie dużych nakładów ludzkich, finansowych i czasowych, a także możliwość znalezienia najlepszej wartości produktów do planowanego budżetu.

Lubelski zespół dzięki udziałowi w konkursie nawiązał międzynarodowe relacje z potencjalnymi firmami, które są zainteresowane ich rozwiązaniem w zakresie optymalizacji kosztów łańcucha dostaw i kosztów inwestycji budowlanych, a także testowymi wdrożeniami na wczesnym etapie rozwoju. To kolejne potwierdzenie, że polskie startupy potrafią zaistnieć na scenie ogólnoświatowej. 

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW)

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 07.10.2019 16:14
Poprawiono: 07.10.2019 14:15
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: