Pomiń nawigację

25 października 2019 r.

Osłonki ozdobne POPPY z nagrodą główną Dobry Wzór 2019!

24 października wybrano laureatów nagrody Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Wśród zwycięzców znalazła się firma Don-Kwiat i produkowane przez nią osłonki na doniczki POPPY.

Nagroda w konkursie Dobry Wzór to dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że Jury dostrzegło potencjał, który tkwi w naszych produktach. Wprowadzenie do oferty firmy osłonek Poppy nie było by to możliwe bez udziału Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przyznane przez PARP dofinansowanie to dla nas kamień milowy, który wyznaczył nowe kierunki działań – powiedział Grzegorz Smołecki, właściciel firmy Don Kwiat.

Firma rodzinna Don-Kwiat z miejscowości Podlesie (gmina Kraśnik) skorzystała ze wsparcia udzielanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W ramach działania Wzór na konkurencję firma skorzystała z usług zewnętrznej firmy, której zadaniem było przeanalizowanie działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. W wyniku przeprowadzonego audytu opracowano strategię wzorniczą wskazującą możliwe kierunki rozwoju w obszarze wzornictwa, w tym możliwości wprowadzenia na rynek nowych produktów. Następnie Don-Kwiat otrzymał dofinansowanie na zrealizowanie rekomendacji określonych w strategii wzorniczej. Dofinansowano koszty inwestycji niezbędnych do wprowadzenia do oferty 3 nowych innowacji produktowych, w tym m.in. osłonek POPPY.

Autorem strategii wzorniczej jest studio projektowe KABO&PYDO, które zaprojektowało również nowe produkty - innowacyjne doniczki produkcyjne i ozdobne oraz tacki transportowe. W ramach wdrożenia działań wynikających ze strategii wzorniczej przeprowadzono również kompleksowy rebranding i stworzono spójną komunikację wizualną.

Firma Don-Kwiat otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 84 575 zł na przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej (I Etap) oraz 2 978 500 zł na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z wdrożeniem nowych produktów (II Etap).

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 25.10.2019 16:04
Poprawiono: 31.10.2019 08:37
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: