Pomiń nawigację

5 grudnia 2019 r.

WCAG 2.1 – obowiązujące wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja br. wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Standard WCAG 2.1 rozszerza wymagania zawarte w Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z którymi obowiązuje standard WCAG 2.0 na poziomie AA.

Aktualizacja standardu WCAG została przygotowana z myślą o trzech grupach użytkowników:

  • osób słabowidzących,
  • osób z problemami poznawczymi,
  • użytkowników urządzeń mobilnych.

Uwzględnia również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem.

Najważniejsze zmiany wprowadzone standardem WCAG 2.1 w porównaniu do wersji 2.0:

  1. Wytyczna 3.5, która uwzględnia nowe sposoby na wprowadzanie danych w zakresie interakcji użytkownika z interfejsem, zwłaszcza dotykowym (to odpowiedź na potrzeby osób mających problemy z koordynacją dotyku, wykonywaniem skomplikowanych gestów itp.). Uwzględnia nowe metody wprowadzania danych, nie tylko za pomocą klawiatury fizycznej i wirtualnej oraz głosu, ale także za pomocą wirtualnej klawiatury Braille’a i pisma ręcznego.
  2. Obowiązek tworzenia tekstu dla osób słabowidzących, który będzie się poprawnie zawijał i powiększał, a grafika powinna posiadać odpowiedni kontrast.
  3. Ze względu na potrzeby osób z problemami poznawczymi uwzględniono takie projektowanie formularzy, aby poprawiały wprowadzane dane, o ile to tylko możliwe.
  4. Uwzględniono najnowsze urządzenia mobilne, których interfejs można obsługiwać zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Wprowadzono obowiązek opcjonalnego wyłączania dodatkowych czujników, aby np. osobie ze spastycznościami nie uruchamiała się funkcja wymagająca potrząsania. Zawarto również klika wskazówek dla osób tworzących interfejsy, aby pamiętali o użytkownikach mających mniejszą sprawność manualną.

Rekomendujemy wszystkim beneficjentom i wnioskodawcom stosowanie rozszerzonego standardu WCAG 2.1 w realizowanych obecnie i w przyszłości projektach, zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy.

Więcej informacji na temat ustawy i wytycznych WCAG 2.1

Opublikowano: 05.12.2019 16:30
Poprawiono: 05.12.2019 15:33
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: