13 grudnia 2019

Produkty pod wspólną marką z dofinansowaniem z PARP

Firmy lub ich konsorcja, które chcą wprowadzić na rynek innowacyjną ofertę pod wspólną marką do 15 stycznia 2020 r. mają czas, by starać się o wsparcie z PARP. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80% kosztów stworzenia produktów sieciowych w województwach Polski Wschodniej – także w przypadku wielomilionowych projektów nie przekraczających 200 mln zł.

Pula pieniędzy na dofinansowanie realizacji projektów sieciowych w Polsce Wschodniej to aż 420 mln zł. Właściciele małych i średnich firm, którzy chcą stworzyć produkt sieciowy w jednym z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania.

Czym jest produkt sieciowy?

To produkt lub usługa oferowana przez kilka rozproszonych podmiotów pod wspólną marką. Może być efektem współpracy podmiotów, albo firm działających w ramach konsorcjum – np. oferta turystyczna, która łączy w jednym pakiecie aktywny wypoczynek, wydarzenia kulturalne, noclegi i wyżywienie. Każdy z dostępnych wariantów pakietu jest tworzony przez więcej niż jeden podmiot, czyli jest produktem sieciowym. Jednak, równie dobrze, może to być pojazd, maszyna, urządzenie czy zestaw maszyn i urządzeń produkowanych przez kilka współpracujących firm.

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?

Projekty konkursowe muszą być innowacyjne co najmniej w skali kraju i wpisywać się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 mln zł, a limit kosztów związanych z miejscami noclegowymi to 35% całości projektu. Maksymalne wsparcie jednego projektu wynosi 152 mln zł (przy dofinansowaniu na poziomie 80% kosztów).

Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w spójną infrastrukturę oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu sieciowego. Projekty muszą być realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

Aplikować mogą również pojedynczy wnioskodawcy – bez konieczności zawiązywania formalnego konsorcjum firm –  o ile tworzą produkt sieciowy w kooperacji z co najmniej jednym podmiotem.

Więcej informacji: Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP

 

Opublikowano: 13.12.2019 16:58
Poprawiono: 13.12.2019 16:58
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: