20 grudnia 2019

5 mln zł na pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich

Od 21 stycznia 2020 r. małe i średnie firmy z Polski będą mogły wnioskować do PARP o sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Komisji Europejskiej, m.in.: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa i LIFE. W konkursie „Granty na Eurogranty” można uzyskać ponad 280 tys. zł, a wkład własny nie jest wymagany.

Fundusze unijne to nie tylko środki z programów operacyjnych, które Polska otrzymała na rozwój i politykę spójności. Znacząca część z nich dostępna jest w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską. To programy z konkursami o miliardowych budżetach, w których rywalizuje się z podmiotami z innych krajów UE.

Granty na Eurogranty do odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którym brakuje doświadczenia i środków umożliwiających włączenie się do rywalizacji o tę pulę funduszy unijnych, która zarządzana jest bezpośrednio w Brukseli. To miliardy euro, które mogą być silnym impulsem rozwojowym dla polskiego sektora MŚP. Nasz nowy program pomoże małym i średnim firmom przełamać barierę, którą może stanowić przygotowanie dokumentacji – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

W ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 19 grudnia br. znajduje się nowe poddziałanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, które jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem poddziałania Granty na Eurogranty jest pomoc w ubieganiu się o środki z takich programów Unii Europejskiej jak Horyzont 2020, COSME, LIFE czy Kreatywna Europa. Wsparcie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział w Polsce i planują ubiegać się o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE samodzielnie lub w konsorcjum jako jeden z jego członków (partnerów), koordynator albo lider work package.

Budżet pierwszej rundy konkursu to 5 mln zł – z czego 1 mln zł przeznaczono dla projektów z województwa mazowieckiego, a 4 mln zł dla pozostałych województw. Ubiegający się o Eurogrant mogą otrzymać 100 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych. W przypadku aplikujących samodzielnie to maksymalnie 280 060 zł, zaś firmy aplikujące do programów UE w ramach konsorcjum mogą otrzymać maksymalnie 239 310 zł (jeżeli w ramach wniosku o Eurogrant konieczne jest opracowanie studium wykonalności).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • opracowanie studium wykonalności;
  • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju);
  • usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
  • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
  • organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE;
  • tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach programu UE.

Pieniądze można przeznaczyć na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Nabór wniosków rozpocznie się 21 stycznia 2020 r. i potrwa do 12 stycznia 2021 r.

Więcej informacji o konkursie Granty na Eurogranty oraz programach Komisji Europejskiej.

Opublikowano: 20.12.2019 15:44
Poprawiono: 20.12.2019 15:44
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: