23 grudnia 2019

3 mld zł dla MŚP w 2020 r.

Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierają rozwój gospodarczy. W 2020 r. będą skierowane m.in. na innowacje, kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i wspieranie ich potencjału rozwojowego.

Prezes PARP - Małgorzata Oleszczuk

Wsparcie PARP dla biznesu jest kompleksowe, o czym świadczy liczba i różnorodność projektów, które uzyskały dofinansowanie. Od 2014 r. było ich ponad 3 tys. Dzięki nim powstały laboratoria, zakupiono nowoczesne wyposażenie, prowadzono działalność badawczo-rozwojową, komercjalizowano wyniki badań czy wspierano wykorzystanie wzornictwa w firmach. Tworzono także strategie ekspansji zagranicznej oraz promocji marek, rozwijano startupy i podnoszono potencjał kapitału ludzkiego. – „W obecnej perspektywie finansowej UE Agencja kwotą ponad 4,5 mld zł wsparła przeszło 4 tys. innowacji w MŚP. Tylko w 2019 r. przedsiębiorcy w ramach 25 konkursów mogli starać się o wsparcie w wysokości ponad 4,4 mld zł” – powiedziała Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Także w przyszłym roku PARP będzie wspierała firmy na wszystkich etapach ich rozwoju. Agencja planuje na 2020 r. ogłoszenie 12 konkursów na ponad 1,6 mld zł dofinansowania w ramach trzech programów operacyjnych (Inteligentny Rozwój; Wiedza, Edukacja, Rozwój; Polska Wschodnia) z bieżącej perspektywy finansowej UE. Będzie też przyjmować wnioski, kontynuując realizację 13 konkursów ogłoszonych w 2019 r., w których łączna wartość dofinansowania wyniesie blisko 1,4 mld zł – w tym ok. 400 mln zł w ramach Funduszy Norweskich.

Innowacje, wzornictwo i startupy

W lutym zostaną ogłoszone trzy konkursy w ramach Badań na rynek z budżetem 750 mln zł. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów, będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Dotychczas z programu skorzystało ponad 300 firm, a ich projekty wsparto kwotą ponad 3 mld zł. O dofinansowanie opracowania innowacji we współpracy z jednostkami naukowymi, a potem wdrożenie wyników opracowań przedsiębiorcy mogą ubiegać się w konkursach pn. Bony na innowacje dla MŚP. W ramach programów Badania na rynek i Bony na innowacje odbędą się konkursy dedykowane projektom wpisującym się w ideę rządowego program Dostępność Plus. To odpowiedź m.in. na coraz bardziej istotny problem dostępności miejsc i usług dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Szanse na wsparcie wdrożeń innowacji będą mieć również przedsiębiorcy z Polski Wschodniej – w sierpniu będzie można aplikować o wsparcie w programie Wdrażanie innowacji przez MŚP. Budżet konkursu to 150 mln zł.

Do 31 marca 2020  r. można ubiegać się o granty norweskie w programie Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje w jednym z trzech obszarów: zielone technologie, wody morskie lub śródlądowe, technologie poprawiające jakość życia. Budżet programu to 100 mln euro. Maksymalne wsparcie na projekt wyniesie 2 mln euro. 15 mln euro z puli przeznaczono na małe granty dla firm prowadzonych przez kobiety (do 200 tys. euro).

W ofercie PARP nie zabraknie środków na wzornictwo – w programie Wzór na konkurencję dla firm z Polski Wschodniej będzie można uzyskać wsparcie na wdrożenie wyników audytów wzorniczych (sfinansowanych w I etapie programu). W przyszłym roku PARP ogłosi też kolejną edycję I etapu tego instrumentu. Kontynuowany będzie Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus, w którym można uzyskać wsparcie m.in. na przeprowadzenie audytu czy przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie czy testy.

PARP wspiera rozwój startupów w programach akceleracji np. w ramach pilotaży: Poland Prize i Elektro ScaleUp oraz w ramach działania 2.5 POIR Programy akceleracyjne. Dużą wartością udziału w programie 2.5 POIR jest możliwość przetestowania swojego rozwiązania przy wykorzystaniu zasobów średniej lub dużej firmy, a w przypadku sukcesu — pozyskanie partnera korporacyjnego. Z kolei startupy będące na samym początku drogi biznesowej skorzystać mogą z programów inkubacji prowadzonych przez Platformy startowe aż do 2022 r. Najlepsze ze startupów po okresie inkubacji ubiegać się mogą o wsparcie w ramach programu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Wartość dofinansowania projektu może tu sięgać nawet 1 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 30 września, a do wykorzystania jest aż 300 mln zł.

Podnoszenie kompetencji

PARP w 2019 r. uruchomiła nową Akademię PARP z bezpłatnymi e-kursami. W ciągu niespełna pół roku do udziału w zajęciach online Akademii PARP zapisało się ponad 12 tys. uczestników, z czego ok. 5,6 tys. uzyskało certyfikaty. W planach na przyszły rok są kolejne kursy. Łącznie szkolenia Akademii (wg założeń Agencji) do końca 2020 r. z certyfikatem ukończy ponad 10 tys. osób.

W przyszłym roku Agencja będzie też kontynuowała program szkoleniowo-doradczy – Akademia Menadżera Innowacji. Dzięki niemu menadżerowie i właściciele firm zdobędą kompetencje niezbędne do zarządzania procesem innowacyjnym. Druga edycja rozpocznie się na początku 2020 r., a trzecia pod koniec przyszłego roku. W każdej z edycji weźmie udział 75-150 osób z 30-75 przedsiębiorstw.

PARP prowadzi ponadto Bazę Usług Rozwojowych (BUR) – platformę internetową do zamieszczania ofert usług rozwojowych: szkoleń, e-learningu, doradztwa, coachingu, a nawet studiów podyplomowych. Obecnie w Bazie znajduje się ponad 30 tys. aktywnych ofert (część z unijnym dofinansowaniem) od ponad 4,3 tys. podmiotów. – „Dotychczas z usług oferowanych w BUR skorzystało łącznie prawie 200 tys. osób z 44 tys. firm” – powiedziała prezes PARP. Polska jest pierwszym i jak na razie jedynym krajem w UE, który stworzył kompleksowy projekt wsparcia w tym obszarze.

2020 to kolejny rok rozwoju Systemu Rad ds. Kompetencji. Agencja będzie animować prace 17 rad sektorowych, których głównym zadaniem jest rekomendacja rozwiązań poprawiających dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb kadrowych przedsiębiorców.

Nowe konkursy

W 2020 r. w ofercie PARP znajdzie się program Granty na Eurogranty – nowe narzędzie, które pomoże przedsiębiorstwom w ubieganiu się o środki z programów Komisji Europejskiej.

W programie Dostępność – szansą na rozwój wybrane podmioty będą szkolić i doradzać przedsiębiorcom w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących. Budżet konkursu to 27 mln zł.

PARP uruchomi także System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach – projekt nakierowany na zapobieganie kryzysom w firmach i przeciwdziałanie ich upadłości. Wykonawcy wybrani w przetargu wspomogą menadżerów firm w kryzysie, rozwijając kompetencje niezbędne do wczesnego przezwyciężania trudności.

Agencja będzie ponadto rozszerzać działania propagujące innowacyjność w samorządach i sektorze publicznym. Chodzi o gov_LAB – program edukacyjny dla samorządów, który dostarcza wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców oraz GovTech, którego celem jest wzmocnienie kompetencji samorządowców w pozyskiwaniu innowacyjnych zamówień publicznych ze środowiska biznesowego.

Ekspansja biznesowa

PARP wspiera przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. W lutym zostanie przeprowadzony kolejny nabór w programie Go to Brand, który wspiera promocję polskich marek zagranicą. W kwietniu wystartuje konkurs Internacjonalizacja MŚP, w którym PARP finansuje koszty wprowadzenia na rynki zagraniczne oferty firm działających w województwach Polski Wschodniej.

Nawet 8 mln zł na rozwój i wprowadzenie na rynki zagraniczne swoich produktów mogą pozyskać firmy należące do Krajowych Klastrów Kluczowych. W ciągu ostatnich 5 lat, kwotą ponad 590 mln zł, PARP wsparła ponad 1,2 tys. polskich firm w wyjściu na rynki zagraniczne.

Agencja w 2019 r. zorganizowała stoiska informacyjno-promocyjne na najważniejszych targach i konferencjach branży IT w ZEA, Izraelu, Portugalii, Niemczech i Austrii, oraz stoiska narodowe na największych na świecie targach branży urządzeń medycznych – MEDICA w Niemczech i Arab Health w ZEA. Ponadto organizowała lub współorganizowała prawie 35 wydarzeń kooperacyjnych — giełd i misji gospodarczych, w których udział wzięło prawie 450 polskich firm.

Artykuł ukazał się na łamach dziennika „Puls Biznesu” dn. 19.12.2019 r.

Opublikowano: 23.12.2019 15:12
Poprawiono: 31.12.2019 13:43
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: