30 grudnia 2019

„Umiejętności osobiste” – nowy kurs w Akademii PARP

Od 30 grudnia 2019 r. baza kursów w Akademii PARP została wzbogacona o nowy kurs pt. Umiejętności osobiste. Dzięki czemu na internetowym portalu edukacyjnym znajduje się obecnie 16 bezpłatnych kursów dla MŚP z obszaru finansów, prawa, marketingu i zarządzania.

Kurs składa się z 10 lekcji, z których uczestnik dowie się m.in. o tym:

  • Jakie zachowania wpływają na kondycję psychiczną człowieka?
  • Zarządzania sobą w czasie – jakie działania warto podjąć?
  • Jak we właściwy sposób uwalniać swoje emocje?

Ukończenie wszystkich lekcji oraz zaliczenie testu końcowego uprawnia do wygenerowania bezpłatnego certyfikatu ukończenia kursu.


W pierwszej połowie 2020 r. planowane jest opublikowanie kolejnych kursów m.in.:

  • Biznesplan,
  • Komunikacja marketingowa,
  • Techniki sprzedaży,
  • Zatrudnianie pierwszego pracownika,
  • Motywowanie pracowników.

Akademia jest prowadzona w ramach Centrum Rozwoju MŚP – projektu PARP, który skupia się na działaniach związanych z „miękkim wsparciem” dla przedsiębiorców.

Więcej informacji: www.akademia.parp.gov.pl.

Opublikowano: 30.12.2019 14:32
Poprawiono: 30.12.2019 14:36
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: