3 stycznia 2020

Dbaj o środowisko. Bądź odpowiedzialnym konsumentem

Odpowiedzialna konsumpcja oznacza korzystanie z produktów i usług w taki sposób, by ograniczyć zużycie zasobów naturalnych oraz zapobiegać powstawaniu odpadów. PARP jako członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przyłącza się do inicjatywy propagowania idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Głównym założeniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest minimalizacja wytwarzania odpadów. Według tej koncepcji, jeżeli odpady już powstaną, powinny być traktowane jako surowiec wtórny i wykorzystywane ponownie w produkcji. Kluczową rolę odgrywają tu działania konsumentów, które mają bezpośredni wpływ na producentów i dostawców usług. Zrównoważona konsumpcja to czystsze środowisko i lepsza przyszłość dla kolejnych pokoleń, dlatego zachęcamy do zapoznania się w poniższymi publikacjami. To uniwersalne wskazówki, dzięki którym każdy z nas może zmieniać rzeczywistość dokonując prostych codziennych wyborów.

Broszury zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, któremu przewodniczy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Opublikowano: 03.01.2020 14:29
Poprawiono: 03.01.2020 14:49
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: