Pomiń nawigację

30 stycznia 2020 r.

Startuje UK-Polish TechChallenge – brytyjsko-polski program kojarzący młode firmy technologiczne z korporacjami

Startuje UK-Polish TechChallenge – brytyjsko-polski program kojarzący młode firmy technologiczne z korporacjami

UK-Polish TechChallenge to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pilotażowy projekt, który ma promować współpracę technologiczną startupów i dużych firm z Polski i Wielkiej Brytanii, potrwa od 1 lutego do 30 czerwca 2020 r.

Grupą docelową projektu są polskie i brytyjskie:

  • duże przedsiębiorstwa (korporacje) poszukujące rozwiązań technologicznych
    z obszaru fintech i cleantech w celu zastosowania ich w swojej działalności lub komercjalizacji,
  • młode technologiczne firmy z sektora MŚP posiadające lub mogące wytworzyć rozwiązania technologiczne, które można wykorzystać na potrzeby korporacji w wyżej wymienionych sektorach.

W pilotażu przewidziany jest udział od czterech do ośmiu korporacji z Polski i Wielkiej Brytanii oraz po 20 MŚP z każdego z państw. Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać ze sobą współpracę podczas dwóch wydarzeń typu Business Mixer. W trakcie spotkań duże firmy zaprezentują wyzwania, dla których poszukują rozwiązań technologicznych, a zainteresowane startupy przedstawią możliwe rozstrzygnięcia prezentowanych problemów. Każde z wydarzeń zostanie uzupełnione spotkaniami w formule 1+1 pomiędzy polskimi i brytyjskimi firmami.

Planowane terminy spotkań Business Mixer:

  • 24 marca 2020 r. w Londynie
  • 28 kwietnia 2020 r. w Warszawie (tbc)

Po stronie polskiej za realizację projektu UK-Polish TechChallenge odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja od lat wspiera rozwój startupów, zarówno poprzez kojarzenie młodych firm technologicznych z dużymi przedsiębiorstwami, jak i tworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla zagranicznych startupów w Polsce.

Zakończony sukcesem pilotaż Scale Up, dzięki któremu 276 startupów nawiązało współpracę z 66 dużymi przedsiębiorstwami, doczekał się swojego następcy, czyli działania 2.5 POIR – Programy akceleracyjne. W ubiegłym roku wybrano dziesięć akceleratorów do programu. Budżet rzędu 130 mln PLN pozwoli blisko 500 startupom dopracować innowacyjne produkty do poziomu, na którym będą mogły przetestować je ze swoimi korporacyjnymi partnerami.

Oprócz programów promujących współpracę młodych firm z dużymi przedsiębiorstwami, PARP ma na koncie niedawno zakończony pilotaż programu Poland Prize, którego celem było przyciągnięcie nad Wisłę zagranicznych startupów z potencjałem na międzynarodowy rozwój. Zainteresowanie inicjatywą ze strony zagranicznych podmiotów było ogromne – wpłynęło ponad 3 tys. zgłoszeń z całego świata. Spośród nich operatorzy programu wybrali 101 najlepszych startupów. Firmy te zarejestrowały działalność w naszym kraju i planują zagraniczną ekspansję.

Polsko-brytyjska współpraca gospodarcza

Rynek brytyjski jest duży i chłonny. To 66 milionów konsumentów o znaczącej sile nabywczej (PKB per capita wynoszące 42,5 tys. USD) oraz liczna polska diaspora. Do plusów tego rynku należy zaliczyć rosnącą rozpoznawalność polskich towarów. Do wyzwań – bardzo silną konkurencję. Wielka Brytania jest bowiem jednym z najbardziej rozwiniętych rynków świata. Tylko od 2001 r. powstało tam 18 firm-jednorożców, których wartość przekracza 1 mld USD. Firmy te zebrały łącznie finansowanie o wartości ponad 5,5 miliarda GBP. Ze względu na stopień rozwoju gospodarki oraz absorbcji innowacji, brytyjski rynek stanowi doskonały obszar ekspansji dla polskich startupów i młodych firm technologicznych. Zainteresowanie firm rośnie zarówno w kontekście eksportu, inwestycji, jak i akwizycji, a także pozyskiwania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Polska jest ważnym partnerem dla światowej branży finansowej. Swoje centra wsparcia i outsourcingu ulokowały tu takie globalne banki jak Credit Suisse, UBS, Citi czy BNY Mellon. Jednocześnie Zjednoczone Królestwo jest obecnie największym odbiorcą usług ICT z Polski, które w większości są ukierunkowane na wsparcie procesów biznesowych oraz przetwarzanie i analizowanie danych. Według danych GUS w 2017 roku (badania są przeprowadzane w cyklu dwuletnim) wartość usług świadczonych na rzecz brytyjskich podmiotów wyniosła blisko miliard euro i była wyższa o kilkadziesiąt procent w porównaniu do poprzedniego badania.

Dlaczego fintech i cleantech?

Brytyjsko-polski projekt nie bez powodu kładzie nacisk na branżę fintech. Sektor ten rozwija się w bardzo szybkim tempie, wynoszącym blisko 25% rok do roku. Według raportu Fintech Global Market Report 2020 (autorstwa Business Research Company) w 2018 r. wartość globalnego rynku szacowana była na 127 mld USD. W 2022 r. może osiągnąć nawet 310 mld USD.

Niektóre z technologii wykorzystywanych w branży (np. blockchain), w ciągu kilku najbliższych lat będą charakteryzować się wysoką dynamiką wzrostu. Wartość globalnego rynku blockchain na przestrzeni dekady wzrośnie blisko stukrotnie – z niecałych 2 mld USD w 2018 r. do 163 mld w 2027 r., według danych Statista.

Argumentów za współpracą jest jednak znacznie więcej. Londyn to drugi globalny hub branży fintech (wg. rankingu opracowanego przez Crunchbase) i najważniejsze centrum finansowe świata, zaraz za Nowym Jorkiem (wg. rankingu Global Financial Centres Index – GFCI). Dostęp spółek technologicznych do łatwego finansowania z jednej strony, z drugiej zaś koncentracja instytucji finansowych i ich zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania technologiczne stworzyły jeden z najlepiej rozwiniętych ekosystemów fintechowych na świecie. W sektorze zatrudnionych jest obecnie 76 tys. osób – wzrost o 61 proc. w porównaniu do roku 2018. Pomimo dużej konkurencji, tamtejszy ekosystem jest otwarty na dopływ podmiotów oraz talentów z zagranicy – około 42 proc. zatrudnionych w sektorze pochodzi spoza Wysp.

Również w Polsce sektor usług finansowych należy do najbardziej innowacyjnych w kraju, a nasza branża fintech jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Branża fintech została zidentyfikowana w Rządowej Strategii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jako strategiczny sektor mogący stać się jednym z motorów napędowych gospodarki. Jak podaje Accenture, w 2016 r. inwestycje w branżę wyniosły 860 mln PLN, co stanowiło 40% wartości inwestycji w fintech w regionie.

Sektor energetyczny, zarówno w Polsce jak i na Wyspach, poszukuje przede wszystkim rozwiązań z zakresu diagnostyki i automatyzacji sieci elektroenergetycznych, infrastruktury smart grid/smart city, ograniczenia strat technicznych i handlowych dystrybuowanej energii elektrycznej i cieplnej, magazynowania energii i zarządzania redukcją mocy. Wyzwaniem dla sektora jest również rozwój elektromobilności wraz z infrastrukturą.

Podobnym wyzwaniem jest wdrożenie rozwiązań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, dotyczących projektowania nowych produktów i usług, redukcji ilości wytwarzanych odpadów oraz usprawnienie procesów recyklingu. Aby sprostać tym zmianom, sektor potrzebuje dynamicznych i efektywnych działań, a startupowe innowacje z obszaru cleantech mogą tu odegrać kluczową rolę.

Wypełnij formularz jeśli jesteś zainteresowany.

Zostałem\łam poinformowany\a, że moje dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w związku z realizacją programu UK-Polish TechChallenge przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-834, ul. Pańska 81/83. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone. Dane zostaną również przekazane Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, 00-468, przy ul. Kawalerii 12, działającej jako partner programu UK-Polish TechChallenge. Pozostałe informacje, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Danych Osobowych, dostępne są w Zasadach ochrony danych osobowych w PARP na stronie www.parp.gov.pl.

UK-Polish Tech challenge, Trójka młodych ludzi pracujaca na laptopie, Loga: Minoisterstwi Rozwoju, British Embassy Warsaw, PARP Grupa PRF

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 30.01.2020 12:51
Poprawiono: 10.02.2020 13:25
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: