5 lutego 2020

POIR: Sprawdź czy Twój pomysł na projekt ma szansę na dotację

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z m.in. instytucjami wdrażającymi działania konkursowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym PARP) oraz siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zapraszają przedsiębiorców do skorzystania z instrumentu STEP.

„Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt” to bezpłatne narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe i inwestować w innowacje. Dzięki STEP przedsiębiorcy, którzy mają małe doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy europejskich dowiedzą się czy ich pomysł może zostać sfinansowany z POIR oraz czy projekt ma szansę zaistnieć na rynku.

Eksperci pomogą m.in. w poniższych obszarach:

  • Jak napisać dobry projekt?
  • Gdzie wnioskować o środki?
  • Jak czytać kryteria konkursowe?
  • Jak przełożyć pomysł na wniosek o dofinansowanie?
  • Jak dopracować projekt w kontekście kryteriów konkursowych?

Więcej o wstępnej weryfikacji pomysłu na projekt – I ścieżka instrumentu STEP: www.poir.gov.pl/step.

Więcej o Innovation Coach – II ścieżka instrumentu STEP: www.innovationcoach.pl.

 

Opublikowano: 05.02.2020 12:08
Poprawiono: 05.02.2020 12:08
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: