12 marca 2020

Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), począwszy od dnia 13 marca br. do odwołania, pracownicy PARP nie będą prowadzili osobistych konsultacji i spotkań z wnioskodawcami, beneficjentami oraz kontrahentami w siedzibie PARP w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że komunikacja nadal będzie prowadzona korespondencyjnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Działanie – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia – jest podyktowane troską o zdrowie zarówno pracowników PARP, jak i wszystkich osób zainteresowanych programami wdrażanymi przez Agencję.

 

 

Opublikowano: 12.03.2020 17:54
Poprawiono: 12.03.2020 20:26
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: