Pomiń nawigację

7 maja 2020 r.

Konkurs „Internacjonalizacja MŚP” – korzystne zmiany dla wnioskodawców

Trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Do działania 1.2 realizowanego z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia mogą się zgłaszać MŚP z siedzibą (lub oddziałem) z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19 w regulaminie konkursu wprowadzono korzystne dla wnioskodawcy zmiany, które wynikają z specustawy funduszowej.

Najważniejsze zmiany:

  • W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie już po zakończeniu naboru (do 14 dni).

Konkurs PARP jest podzielony na dwie rundy. Nabór do pierwszej z nich potrwa do 28 maja br. Wnioski w drugiej rundzie można będzie składać od 4 sierpnia do 7 września br.

  • Wydłużono termin dostarczenia wyjaśnień lub poprawy wniosków przez wnioskodawcę.
  • Wydłużono termin oceny wniosków – do 30 dni w każdej z rund konkursu.
  • Wydłużono termin rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu – do 100 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków.
  • Przed podpisaniem umowy istnieje możliwość dokonania zmian wskaźników projektu zawartych we wniosku o dofinasowanie.
  • Wnioskodawca ma więcej czasu (do 14 dni wobec wcześniejszych siedmiu) na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie;
  • Wydłużono terminy w procedurze odwoławczej.

Więcej informacji: link.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 07.05.2020 14:20
Poprawiono: 07.05.2020 12:20
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: