13 maja 2020

Podsumowanie naboru w konkursach „Badania na rynek”: 202 projekty na ponad 1,73 mld zł

W zakończonym 12 maja br. naborze konkursu na dofinansowanie wdrożeń prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy złożyli 202 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1 731 795 819,50 zł.

Przedsiębiorstwa dysponujące wynikami prac badawczo-rozwojowych potrzebnych do wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, albo uruchomienia innowacyjnych procesów technologicznych mogły starać się o dofinansowanie równowartości nawet 50 mln euro na ich wdrożenie.

W puli środków konkursów przeznaczonych na dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R znalazło się 750 mln zł. Nowością w trzech konkursach (ogólnym, dedykowanym firmom z miast średnich oraz z komponentem Dostępność Plus) była możliwość uzyskania dofinansowania na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów przez przedsiębiorstwa.

Działanie „Badania na rynek” finansowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski następnie będą podlegać ocenie zgodnie z regulaminem Konkursu.

Zobacz pełną treść komunikatu: link.

Opublikowano: 13.05.2020 15:23
Poprawiono: 13.05.2020 19:45
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: