Pomiń nawigację

17 listopada 2020 r.

„Akademia PARP” wzbogaca swoją ofertę o nowe bezpłatne kursy dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy w Polsce nie tylko rozumieją, że lockdown i wywołany nim kryzys wymaga szybkich reakcji i dostosowania biznesu do innych warunków, ale też chcą zdobyć nowe, konieczne do tego umiejętności. Dowodem jest rekordowe zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami on-line organizowanymi przez „Akademię PARP”. Platforma e-learningowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która oferuje kursy dla pracowników i właścicieli firm z sektora MŚP oraz osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, odnotowała od 20 marca ok. 40 tys. zapisów. W odpowiedzi na dużą liczbę chętnych w ciągu drugiego półrocza 2020 roku Akademia wprowadziła lub planuje wprowadzić w sumie 13 nowych kursów.

Od drugiej połowy marca, a więc momentu pandemii w Polsce, ogólna liczba zapisów na kursy w „Akademii PARP” zwiększyła się z 25,5 tys. do prawie 66 tys. W sumie od początku roku na szkolenia Agencji zapisało się 48 tys. osób (jedna osoba może zapisać się na kilka szkoleń), a od wiosny zwiększyła się także pula dostępnych szkoleń e-learningowych w Akademii z 16 do obecnie 26.

Wydaje się, że przedsiębiorcy docenili fakt, że kursy w Akademii błyskawicznie zostały dostosowane do ich wywołanych kryzysem potrzeb i nowych warunków prowadzenia biznesu. Z jednej strony uzupełniliśmy naszą ofertę o szkolenia oferujące wiedzę niezbędną w czasie pandemii, jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe czy pozyskiwanie funduszy. Z drugiej strony kursy już obecne w naszej ofercie zaktualizowaliśmy o zagadnienia związane z COVID-19. Przykładowo kurs z obszaru BHP został poszerzony m. in. o wiedzę nt. dostosowania miejsc pracy do ograniczeń wprowadzonych przez polski rząd – mówi Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, koordynator „Akademii PARP”.

Końcówka roku z nowymi kursami

Jesienią oferta „Akademii PARP” poszerzyła się o szkolenia dotyczące ubezpieczeń społecznych, podatku VAT oraz zarządzania ryzykiem. Nowością jest także kurs zaawansowany nt. mediów społecznościowych. Niemal do końca 2020 r. średnio raz w tygodniu w ofercie Akademii będzie się pojawiał jeden nowy e-kurs.

Jeszcze w listopadzie Agencja rozpocznie szkolenia z zarządzania projektami dla początkujących oraz szkolenie nt. cyberbezpieczeństwa w MŚP. W grudniu w „Akademii PARP” pojawią się cztery kolejne kursy pt.: „Badanie rynku i testowanie produktów”, „Biznesplan”, „Efektywność energetyczna w MŚP” oraz „Motywowanie pracowników”.

Od początku istnienia „Akademii PARP” ogromnym zainteresowaniem cieszyły się kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, jak na przykład umiejętności interpersonalnych czy kierowniczych. Wraz z wiosennym lockdownem zaobserwowaliśmy rosnące zainteresowanie kursantów właśnie tą tematyką. To pokazuje, że w czasie niepewności przedsiębiorcy kładą jeszcze większy nacisk na rozwój właśnie tych umiejętności – mówi Michał Polański. Największym zainteresowaniem kursantów w tym zakresie cieszą się szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Tylko od 20 marca do dziś zapisało się na nie prawie 3,3 tys. kursantów. Na drugim miejscu kursy z umiejętności osobistych – 3 tys. zapisów oraz umiejętności kierowniczych – prawie 2,8 tys. zapisów.

Niezmiennie jednak od początku działalności „Akademii PARP” szkoleniem, które cieszy się największą liczbą kursantów jest to pt. „Jak założyć własną firmę” (prawie 7,9 tys.). Na drugim miejscu pod względem popularności jest kurs „Media społecznościowe w biznesie” z prawe 6,5 tys. zapisów.

Merytoryka wszystkich kursów w ramach Akademii została przygotowana przez szerokie grono profesjonalistów specjalizujących się w danych zagadnieniach. A dzięki współpracy ekspertów z projektantami kursu uczestnicy otrzymują wiedzę podaną w przystępny sposób.

W nowej, pandemicznej rzeczywistości pożądana będzie umiejętność współpracy w zupełnie nowym środowisku. – Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga wprowadzenia zmian w działalności przedsiębiorstw, umiejętności jakie muszą posiadać managerowie w sposobie komunikacji, ale również w sposobie nauczania. W ramach Akademii staramy się nadążyć za tymi zmianami. Mam nadzieję, że widać to zarówno w kursach publikowanych przez nas w tym roku i tych, których publikację zaplanowaliśmy na rok przyszły – dodaje Michał Polański.

Ambasadorzy Akademii

Szkolenia w „Akademii PARP” są adresowane do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, ale również z platformy e-learningowej PARP chętnie korzystają wykładowcy uczelni i ich studenci. Kursy organizowane przez Agencję często stanowią pomoc dydaktyczną, a wykładowcy – szczególnie w czasie epidemii i nauki online – zalecają je swoim studentom w ramach przedmiotów dotyczących przedsiębiorczości czy zarządzania.

Na platformie każdy użytkownik może również zgłaszać swoje propozycje nowych kursów. Te potrzeby następnie są analizowane, a część z nich ma szansę na poszerzenie oferty szkoleniowej.

Kursy w „Akademii PARP” są podzielone na 5 bloków tematycznych (finanse, marketing, prawo, zarządzanie i kompetencje), z czego bieżąca oferta jest największe w sekcji marketingowej. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzymuje elektroniczny certyfikat.

Więcej informacji na stronie www.akademia.parp.gov.pl.

Infografika obrazująca treść powyższego artykułu.
Opublikowano: 17.11.2020 09:30
Poprawiono: 17.11.2020 15:50
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: