10 grudnia 2020

II edycja Akademii Menadżera Innowacji dobiegła końca

86 osób z 26 firm wzięło udział w zakończonej właśnie drugiej edycji Akademii Menadżera Innowacji. Te wyniki pokazują, że projekt cieszy się rosnącą popularnością – w poprzedniej edycji uczestniczyło 48 osób z 16 przedsiębiorstw. AMI to autorski program szkoleniowo-doradczy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który będzie realizowany cyklicznie do połowy 2023 r.

Akademia Menadżera Innowacji skierowana jest do przedsiębiorstw bez względu na wielkość i branżę. Projekt to szansa dla kadry zarządzającej, a w przypadku małych przedsiębiorstw także właścicieli firm na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług wewnątrz organizacji. Program obejmuje sześć obszarów tematycznych: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby oraz procesy.

Celem Akademii Menadżera Innowacji jest rozwój kadry polskich przedsiębiorstw, wyposażenie menadżerów i pracowników przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji, tj. od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji, przez sprzedaż, udoskonalenie, aż do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań – mówi Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii. – Kilka miesięcy szkoleń i spotkań z doradcami przyniosło wymierne efekty w postaci nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz opracowanych planów wdrożenia zmian – dodaje wicepremier.

Ośmiomiesięczny cykl zjazdów każdej edycji zakłada połączenie części praktycznej i szkoleniowej. Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych spotkań. Zajęcia w zespołach warsztatowych są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą.

Kończąc Akademię, Absolwenci mają gotowy projekt wdrożeniowy, który odpowiada na potrzeby zdiagnozowane w ich przedsiębiorstwie dotyczące innowacyjności. Chodzi między innymi o tworzenie czy doskonalenie produktów, a także zarządzanie talentami. Ponieważ tegoroczna edycja rozpoczęła się w czasie pandemii, znaczna część zjazdów została zrealizowana w formie zdalnej.

– Kryzys wywołany pandemią pokazuje, jak ważna na rynku pracy jest umiejętność dostosowania się do błyskawicznie i nieprzewidywalnie zmieniających się warunków. Coraz częściej pracownicy muszę wykazywać się elastycznością i kreatywnością. Takiego podejścia na szczęście można się nauczyć. Pomaga w tym Akademii Menadżera Innowacji, podczas której uczestnicy nie tylko zdobywają  wiedzę teoretyczną, ale i skutecznie przekuwają ją w efekty w wymiarze praktycznym – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wymierne praktyczne korzyści

W programie przewidziano do 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz do 120 godz. dla firm z sektora MŚP i dużych. Dofinansowanie ze środków unijnych na udział w szkoleniu wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a jego całkowity budżet na lata 2018–2023 to blisko 30 mln zł.

Ponad 80 proc. uczestników pierwszej edycji zdecydowanie pozytywnie oceniło dostosowanie programu do oczekiwań i potrzeb zawodowych. Nie powinno więc dziwić, że zakończona właśnie druga edycja cieszyła się jeszcze większą popularnością i mam nadzieję, że to rosnące zainteresowanie AMI uda się utrzymać także w przyszłości. Tym bardziej, że niepewność gospodarcza w związku z epidemią koronawirusa dobitnie pokazała, jak istotna dla skutecznej walki o pozycję rynkową jest innowacyjność rozwiązań, pozwalająca na kreowanie przewag konkurencyjnych i dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Praktyczny i inspirujący wymiar Akademii wskazują sami uczestnicy, którzy dzięki pozyskanym informacjom i narzędziom mogli na przykład zdiagnozować zdolność do innowacji swoich organizacji, a także w sposób ustrukturalizowany podejść do wprowadzania niezbędnych zmian. – AMI jest bardzo inspirującym wydarzeniem zarówno dla doświadczonych innowatorów, jak i osób lub firm, które dopiero zastanawiają się jak wprowadzić innowacje wokół siebie. Bardzo chwalimy sobie współpracę z doradcami, którzy w ramach szkolenia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz stali się cennym członkiem naszych zespołów projektowych – mówi Łukasz Radosiński z firmy Novasell sp. z o.o., jeden z uczestników programu.

Dlaczego AMI?

Model szkoleniowy zastosowany w ramach Akademii Menadżera Innowacji PARP opracowała wspólnie z najlepszymi praktykami biznesu, ekspertami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Przyjęte podejście zakłada promowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom w firmie, zbudowanie społeczności menadżerów innowacji i skuteczne przygotowanie biznesu do tworzenia środowiska pracy stymulującego innowacje. Każdy uczestnik programu nie tylko zyskuje dostęp do bazy wiedzy i materiałów merytorycznych wykorzystywanych podczas zajęć, ale po ich zakończeniu staje się członkiem Klubu Alumnów AMI. Pozwala to na utrzymanie relacji i zacieśnianie współpracy z poznanymi przedsiębiorcami, ale też na rozwijanie nowych kontaktów ważnych dla rozwoju firmy.

Uroczyste zamknięcie

Dziś, 10 grudnia 2020 r. odbywa się w formie on-line zjazd zamykający II edycję AMI.

W spotkaniu, poza przedstawicielami PARP, udział bierze m.in.:

  • Jarosław Gowin – wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii,
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Bartosz Marczuk – wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju,
  • Edyta Demy-Siwek – prezes Urzędu Patentowego RP,
  • Dorota Rzążewska – prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Wydarzenie wzbogaci również wystąpienie motywacyjne z zakresu rozwoju osobistego Marka Kamińskiego – polskiego podróżnika i polarnika; zdobywcy obydwu biegunów w ciągu jednego roku, dzięki czemu został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/ami.

Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach).

Logo - Akademia Menadżera Innowacji

Opublikowano: 10.12.2020 10:36
Poprawiono: 10.12.2020 10:37
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: