Pomiń nawigację

21 stycznia 2021 r.

Google.org Impact Challenge CEE - cyfrowa przyszłość dla firm dotkniętych pandemią

Technologia stała się kołem ratunkowym dla europejskich przedsiębiorców oraz całych społeczności w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Jednocześnie pandemia zwiększyła nierówności społeczne i niedostatek umiejętności cyfrowych, a ryzyko wykluczenia niektórych grup społecznych stało się jeszcze bardziej namacalne. W miarę jak gospodarki szukają drogi powrotu do normalności, kluczowym zadaniem staje się zapewnienie “cyfrowej przyszłości”, w której te same możliwości i szanse są dostępne dla wszystkich w społeczeństwie.

Organizacje z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, mogą od dzisiaj skorzystać z nowego programu grantowego Google.org Impact Challenge CEE, w którym firma przekaże łącznie 2 miliony euro dotacji organizacjom, które przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu i promują odbudowę i wzrost gospodarki obejmujący wszystkie grupy społeczne.

Ogłoszony konkurs jest efektem deklaracji złożonej przez Google.org podczas  wirtualnego szczytu Inicjatywy Trójmorza w październiku 2020 roku, dotyczycącej wsparcia wszelkich inicjatyw państw Europy Środkowo-Wschodniej, przyczyniających się do budowania efektywnie działającej gospodarki cyfrowej.

Zainteresowane organizacje mogą wypełnić wniosek aplikacyjny na stronie https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021 w terminie do termin 1 marca 2021. W panelu ekspertów, który oceni nadesłane projekty, zasiądą m.in. Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Anna Korzeniewska założycielka fundacji Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.  Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona w czerwcu lub lipcu br.

Więcej informacji dot. programu Google.org Impact Challenge można znaleźć na stronie https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021/about.

 

Opublikowano: 21.01.2021 16:17
Poprawiono: 21.01.2021 15:17
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: