Pomiń nawigację

23 września 2020 r.

Zamknięcie serwisów informacyjnych Programów Operacyjnych realizowanych przez PARP w latach 2007-2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zamknięciu serwisów internetowych Programów Operacyjnych, realizowanych w okresie programowania 2007-2013:

  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pokl.parp.gov.pl
  • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - porpw.parp.gov.pl
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - poig.parp.gov.pl

Zapraszamy do skorzystania z aktualnej oferty w dziale "Finansowanie".

Opublikowano: 23.09.2020 18:11
Poprawiono: 28.01.2021 16:29
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: