Pomiń nawigację

19 marca 2021 r.

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu obejmował 8 komponentów:

 • komponent A: zakup nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury do ładowania energii elektrycznej;
 • komponent B: infrastruktura przystankowa i dworcowa;
 • komponent C: infrastruktura drogowa – ulice;
 • komponent D: infrastruktura drogowa – skrzyżowania;
 • komponent E: infrastruktura pieszo-rowerowa;
 • komponent F: inteligentny system transportowy (ITS);
 • komponent G: informacja i promocja;
 • komponent H: dokumentacja aplikacyjna.

W ramach projektu zakupiono 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego, w tym 10 sztuk z napędem elektrycznym (wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania energii elektrycznej). Przebudowano również 138 zatok autobusowych, 138 zespołów przystankowych, a także wybudowano nową pętlę autobusową. Ponadto, dzięki realizacji projektu wybudowano nowy i bardzo energooszczędny budynek Dworca Lokalnego, który został wyposażony w dynamiczny system informacji pasażerskiej. Projekt pt. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie to także realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano budowę nowych odcinków dróg, wybudowano rondo, a także przebudowano 5 skrzyżowań. Ważnym elementem zakresu rzeczowego projektu była rozbudowa Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, a także stworzenie łańcuchów ekomobilności poprzez rozbudowę rzeszowskiego systemu ciągów pieszo-rowerowych.

 • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
 • Nazwa działania: 2.1. Zrównoważony transport miejski
 • Nazwa projektu: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie
 • Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO RZESZÓW
 • Wartość projektu: 211 105 738,70 zł
 • Wartość dofinansowania: 132 162 369,72 zł
Fragment autobusu wraz z kablem
Sosnowska Luiza zapomniał wpisać opis alternatywny.
Dworzec autobusowy z poczekalnią

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 19.03.2021 16:33
Poprawiono: 13.05.2021 12:00
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: