21 kwietnia 2021

Biznesowe efekty pandemii: firmy zwiększają zapotrzebowanie na kompetencje i rozwiązania cyfrowe

W pandemii wiele firm wprowadziło lub przyśpieszyło działania modernizacyjne, które w innym czasie mogłyby być odkładane na później lub w ogóle nie zostać podjęte. Teraz przedsiębiorcy mają apetyt na coraz większe projekty – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród laureatów konkursu unijnego „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a organizowanego przez PARP. Po zakończeniu realizacji projektu cyfrowego, zgłoszonego we wniosku konkursowym, aż 85 proc. ankietowanych z sektora MŚP planuje dalej go rozwijać. 82 proc. firm wskazało, że projekt przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie. Ponad połowa przedsiębiorstw, po zakończeniu projektu, będzie nadal wzmacniać kompetencje zawodowe w obszarze cyfryzacji swoich pracowników.

Nabór do konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” trwał w czerwcu 2020 r., a wyniki zostały ogłoszone w październiku 2020 r. Natomiast wśród laureatów została przeprowadzona ankieta w lutym 2021 r., a wnioski z niej płynące PARP publikuje w kwietniu 2021 r.

Konkurs został ogłoszony w trakcie pierwszej fali pandemii, dlatego znaczna część projektów dotyczyła procesów cyfrowych, które ułatwiały firmom funkcjonowanie na rynku w warunkach różnego typu ograniczeń. Blisko połowa projektów dotyczyła świadczenia usług (47 proc.), kolejną dużą kategorię stanowił marketing i sprzedaż (26 proc.). Wśród nagrodzonych znalazło się również po około 10 proc. projektów poświęconych procesom produkcyjnym i zarządzaniu. Część pomysłów dotyczyła głębszych procesów w firmach i mogła być elementem długoterminowej strategii.

Wśród nagrodzonych firm 72 proc. stanowiły mikro, 15 proc. małe, a  13 proc. średnie  przedsiębiorstwa. – Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród laureatów konkursu pokazują, że w najbliższej przyszłości firmy będą rozwijać kompetencje w obszarze analityki danych, automatyzacji pracy biurowej, obsługi on-line klientów, uczenia maszynowego czy prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych – mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Dla ponad 3/4 laureatów, realizacja projektów zgłoszonych do konkursu PARP miała pozytywny wpływ na rozwój firmy. Kolejne 17 proc. przyznało, że projekt pomógł im utrzymać dotychczasową działalność. Tylko 6 proc. zgłosiło, że projekt nie miał większego znaczenia, bo rozwiązał tylko częściowe wyzwania.

Widoczny progres dzięki projektom

W ankiecie zadano pytanie o wpływ projektu na poszczególne obszary działania przedsiębiorstwa. Najbardziej zauważalna poprawa dotyczyła usprawnień operacyjnych, związanych z cyfryzacją zasobów, które wcześniej były obsługiwane w sposób tradycyjny. Ponad 81 proc. firm wskazało, że projekt przyczynił się do poprawy właśnie tego obszaru. Niewiele mniej – 77 proc. firm – wskazało też na poprawę procesów organizacyjnych, 72 proc. na komunikację, a 66 proc. na strategię firmy. 

Ambitne plany na przyszłość

Cztery na pięć firm (82 proc.) wskazało, że realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie, a jedna trzecia laureatów wskazała, że to zapotrzebowanie wzrosło w bardzo wysokim stopniu. Ponad połowa firm (55 proc.) planuje wzmocnić kompetencje cyfrowe pracowników w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Zakres kompetencji, które firmy chcą wzmacniać w kolejnych miesiącach dotyczy głównie twardych umiejętności informatycznych (np.: języki programowania, uczenie maszynowe), ale też szeregu działań nastawionych na lepszą komunikację z klientem i dotarcie od niego (marketing i sprzedaż w social mediach, spotkania on-line z klientami, prezentacje publiczne on-line) oraz działania operacyjne (zabezpieczenie firmy przed cyberatakami, automatyzacja pracy biurowej).

W gronie laureatów konkursu potrzeba cyfryzacji jest powszechna. Wyraźna większość przedsiębiorców (85 proc.) potwierdziła, że przygotowuje się do realizacji dalszych działań cyfrowych w firmie. Około 10 proc. nie decyduje się na te działania ze względu na brak zasobów, a tylko 5 proc.  stwierdziło, że nie ma takiej potrzeby. Nowe projekty cyfrowe mają dotyczyć rozwoju usług, włączenia się w nowe łańcuchy dostaw, rozwijania narzędzi prognozowania popytu, wspierania decyzji zakupowych, budowania własnych centrów danych czy rozwijania obecności na platformach sprzedażowych.

Więcej informacji na temat konkursu: link.
Znamy laureatów konkursu PARP. Ponad 2 mln zł na wzrost poziomu cyfryzacji w firmach (październik 2020 r.).

----------
Badanie metodą ankietową CAWI zostało zrealizowane w dniach 15-26 lutego 2021 r. wśród wszystkich laureatów konkursu (105 firm z sektora MŚP).

Wyniki badania dotyczą pilotażowego konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”, finansowanego ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 2.4.1 „inno_LAB”).

Belka logotypoów: Fundusze Europejskie Polska Wschodnia, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Opublikowano: 21.04.2021 08:56
Poprawiono: 18.05.2021 10:32
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: