Pomiń nawigację

5 maja 2021 r.

Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowym cyklu wydarzeń on-line dedykowanym polskim i norweskim klastrom.

Spotkanie rozpocznie się prezentacją wyników najnowszego badania Benchmarking Klastrów 2020, będącą punktem wyjścia do dyskusji na temat kondycji polskich klastrów, ich otwartości i gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce, współpracy wykraczającej poza struktury klastra oraz wykorzystania nowych trendów, technologii i transformacji cyfrowej w klastrach.

Przedstawiciele środowiska klastrowego podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i zaprezentują najlepsze praktyki krajowe i międzynarodowe, którymi warto się zainspirować, a wydarzenie uświetni wykład gościa specjalnego - prof. Christiana Ketelsa (Harvard Business School).

Zaplanowano także sesje spotkań matchmakingowych dedykowane polskim i norweskim klastrom. Udział w nich stwarza okazję do networkingu, nawiązania cennych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz utrwalenia długofalowej współpracy pomiędzy klastrami polskimi i norweskimi.

Wydarzenia odbędą się w formie online w dniach 25 - 26 maja 2021 r. w godzinach 09:30-17:00 a udział w nich jest bezpłatny. Oficjalnymi językami są język polski i angielski. Zapewnione zostanie tłumaczenie.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska do dnia 24 maja 2021 r. Formularz dostępny jest w j. polskim i angielskim.

Agenda

25.05.2021 (wtorek)

10:00 - 10:15 Powitanie i otwarcie cyklu wydarzeń (Izabela Banaś, z-ca dyrektora, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

10:15 - 11:00 Wyniki Benchmarkingu Klastrów 2020: prezentacja raportu - kluczowe wnioski i rekomendacje, dr Maciej Piotrowski (Innoreg) i dr Michał Thlon (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

11:00 - 11:30 Dobre praktyki #1: Innowacje, technologie, współpraca z komentarzem eksperckim Magdaleny Marciniak-Piotrowskiej (Innoreg)

 • Funkcjonowanie grup ThinkTank, Witold Pycior (Wschodni Sojusz Motoryzacyjny)
 • Systemowość wsparcia procesów transformacji cyfrowej, Łukasz Górecki (Silesia Automotive & Advanced Manufacturing)

11:30 - 13:00 Panel dyskusyjny: Perspektywy dla klastrów – trendy, wyzwania, szanse i zagrożenia na podstawie wyników badania Benchmarking klastrów 2020, moderowanie: dr Maciej Piotrowski (Innoreg)

 • Paneliści:
  • dr Marta Mackiewicz (Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • Monika Antonowicz (PARP)
  • dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski (Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie)
  • Krzysztof Krystowski (Prezes Zarządu Związek Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy)
  • Przemysław Wojdyła (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia")
  • Marzena Strok-Sadło (Członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Kierownik referatu ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu w Urzędzie Miasta Lublina)

13:00 - 13:30 Dobre praktyki #2: Współpraca, edukacja, nauka z komentarzem eksperckim Magdaleny Marciniak-Piotrowskiej (Innoreg)

 • Barometr koniunktury gospodarczej, Sebastian Rynkiewicz (Klaster Obróbki Metali)
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, Przemysław Wojdyła (Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia”)

13:30 - 13:45  Podsumowanie dnia: komentarz ekspercki, zaproszenie do matchmakingu, zapowiedź programu 2-go dnia

13:45 - 14:15 Sesja pitchingowa

26.05.2021 (środa)

09:30 - 10:00 Powitanie i słowo wstępu:

 • Powitanie w imieniu PARP (Michał Polański, PARP)
 • Słowo wstępu w imieniu Innovation Norway (Tore Lasse By, Innovation Norway)

10:00 - 12:20 Prezentacje ekspertów i dobre praktyki:

 • 10:00 - 10:20 Norweskie Klastry Innowacyjne (Espen Warland, Innovation Norway)
 • 10:20 - 10:40 Klastry i dekarbonizacja przemysłu - doświadczenie regionu Górnej Austrii (Christoph Matthias Reiss-Schmidt, Business Upper Austria)
 • 10:40 - 10:55 Akademia Recyklingu (Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyclingu)
 • 10:55 - 11:10 StartUpLab Klastra Usług Medycznych i Prozdrowotnych Lubelska Medycyna (Marzena Strok-Sadło, Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych Lubelska Medycyna)
 • 11:10 - 11:30 Horyzont Europa – program finansowania badań i innowacji do 2027 r. (Magdalena Głogowska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 • 11:30 - 11:45 TBC (Hanne Mette Dyrlie Kristensen, Life Science Cluster)
 • 11:45 - 12:00 Opracowanie technologii "Zero pozostałości pestycydów" (Andrzej Stępniewski, Klaster Polska Natura
 • 12:00 - 12:10 Potencjał dla polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie zielonych energii (Egil Aanestad, Norwegian Energy Solutions)
 • 12:10 - 12:30 Internacjonalizacja klastra - przyczynek do wzrostu konkurencyjności? (Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

12:30 - 13:45 Klastry jako motor wzrostu po pandemii: co mogą zrobić organizacje klastrowe? (Christian Ketels, Harvard Business School, Instytut Strategii i Konkurencyjności prof. Michaela E. Portera).

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 05.05.2021 14:19
Poprawiono: 21.05.2021 13:10
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: