Pomiń nawigację

7 maja 2021 r.

Kwalifikator MŚP – skuteczne narzędzie do określenia statusu przedsiębiorstwa

Określenie statusu MŚP to istotna kwestia m.in. w kontekście pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych, niestety często sprawia trudność przedsiębiorcom. Proces weryfikacji statusu przedsiębiorstwa może ułatwić kwalifikator MŚP – specjalne narzędzie pomocnicze przygotowane w ramach działań Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CRMŚP) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Liczbę MŚP w Unii Europejskiej szacuje się na 25 milionów[1], stanowią one podstawę unijnej gospodarki i w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju. Wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

Z tego względu w ramach Centrum Rozwoju MŚP prowadzimy szereg działań, które mają na celu pomoc w rozwijaniu kompetencji i wspieranie MŚP na każdym etapie działalności, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju:

Zachęcamy do regularnego śledzenia naszych działań prowadzonych z myślą o sektorze MŚP.


[1] Komunikat Komisji z 10.03.2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”,

COM(2020) 103 final, s. 1.

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 07.05.2021 11:25
Poprawiono: 07.05.2021 09:30
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: