7 czerwca 2021

Badania i powstanie prototypu inteligentnego systemu konstrukcyjno-sensorycznego do pomiaru na powierzchniach odkładczych oraz kompletacyjnych „Inteligentnego Systemu Jantar SM”

Spółka świadczy usługi IT oraz dostarcza systemy informatyczne dla firm (w tym systemy sprzedaży i automatycznej identyfikacji). Oferuje biznesowe rozwiązania IT m.in. dla handlu, logistyki, przemysłu i sektora publicznego. Wdraża rozwiązania dedykowane lub tworzy je od podstaw. Działa w oparciu o 3 główne marki: Jservices – zaawansowane usługi IT, Jsoftware – tworzenie oprogramowania i Jlabels – produkcja etykiet.

Celem projektu było powstanie inteligentnego systemu sensoryki pomiarowej Jantar SM – innowacyjnego rozwiązania służącego do automatyzacji procesów składowania i produkcji.

W związku z projektem przeprowadzono szereg specjalistycznych czynności i procedur koniecznych przed wprowadzeniem gotowego produktu na rynek. W ramach prac B+R powstał prototyp systemu zintegrowanej sensoryki regałowej i półkowej konstrukcji nośnej magazynowej, który poddano testom oraz walidacji. Wdrożenie technologii wymagało m.in. opracowania i wprowadzenia różnego rodzaju zaawansowanych modułów, konfiguracji i optymalizacji procesów, aż do wypracowania pożądanych algorytmów. Finalnie opracowano spełniające oczekiwania oprogramowanie i system komunikacji danych. W wyniku prac stworzono zintegrowany oraz zweryfikowany konstrukcyjnie moduł sensoryczny Jantar SM, służący do modernizacji dotychczas używanych lub zastosowania nowych systemów regałowych.

Jantar SM wspiera rozwój sektora produkcyjnego. Regał wagowy przydaje się np. na liniach produkcyjnych, zwłaszcza w obszarach montażu elementów m.in. w branżach automotive, elektronicznej, elektrycznej, meblarskiej czy okiennej. Projekt zapewnił produktową przewagę konkurencyjną w dziedzinie systemów logistycznych, które umożliwiają zapewnienie bezpiecznego ciągłego zaopatrzenia w materiały wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Badania i powstanie prototypu inteligentnego systemu konstrukcyjno-sensorycznego do pomiaru na powierzchniach odkładczych oraz kompletacyjnych „Inteligentnego Systemu Jantar SM”
  • Nazwa beneficjenta: Jantar Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 473 857,50 zł
  • Wartość dofinansowania: 327 462,49 zł

Monitor, za nim pojemniki na półkach
Pojemniki stojące na pólkach

Zobacz więcej podobnych artykułów

Opublikowano: 07.06.2021 12:45
Poprawiono: 07.06.2021 12:45
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: