Pomiń nawigację

15 września 2021 r.

Kolejna edycja programu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. 50 mln zł na podbój zagranicy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 października do 22 grudnia br. O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia.

– Polscy przedsiębiorcy, mimo pandemii, odważnie próbują swoich sił poza granicami Polski. Obszar związany z eksportem i importem jest coraz silniejszy. Według danych GUS z 2020 roku, na przekór pandemii, Polska odnotowała wzrost eksportu o 2,8%. Potencjał widzą też firmy MŚP, co pokazują chociażby poprzednie edycje konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Dotychczas we wszystkich zorganizowanych edycjach, zgłosiło się do niego ponad 1250 przedsiębiorców, a do dofinansowania rekomendowano dotąd ponad 500 wniosków – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Aby wziąć udział w konkursie, przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Dofinansowane projekty powinny wspierać przedsiębiorcę: w określeniu jego potencjału w zakresie umiędzynarodowienia, w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz w aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

Uzyskane wsparcie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Wsparcie może być także przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii albo 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach jednej rundy. Wnioski o dofinansowanie można składać do 22 grudnia 2021 r.

Więcej informacji o konkursie .

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 15.09.2021 16:12
Poprawiono: 15.09.2021 14:13
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: