19 stycznia 2022 r.

System Wczesnego Ostrzegania: nabór III przedłużony do 31 stycznia br.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór III do projektu SWO. Nowy termin trwa od 8 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 do 31 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. Nabór kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od co najmniej 12 miesięcy. Do formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www, należy dołączyć wypełnioną ankietę rekrutacyjną oraz informację o spełnianiu kryteriów MŚP w ramach zgłoszenia. Projekt  finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt  System Wczesnego Ostrzegania stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez narzędzia pozafinansowe. Projekt przeznaczony jest dla tych podmiotów, które doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto dla tych, w opinii których ryzyko spowolnienia ich rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Udział w projekcie obejmuje  możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Celem projektu SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie,
  • aktywna działalność gospodarcza zarejestrowana minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru;

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP oraz w materiale informacyjnym o projekcie SWO.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 19.01.2022 12:34
Poprawiono: 19.01.2022 11:36
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: