Pomiń nawigację

18 marca 2022 r.

Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla firm w okresowych trudnościach. System Wczesnego Ostrzegania (SWO) po raz kolejny otwarty dla MŚP – start 21 marca

Celem projektu SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a jednocześnie nie znają przyczyn pogarszającej się sytuacji firmy, nie identyfikują, dlaczego notują straty, zaś podejmowane działania nie przynoszą spodziewanych skutków. W ramach dofinansowania z projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania przedsiębiorcy mogą otrzymać do 18 500 zł na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe, które pomogą podjąć stosowne działania, jeszcze zanim firma znajdzie się na progu upadłości. Projekt SWO finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Istotą projektu System Wczesnego Ostrzegania dla MMŚP w okresowych trudnościach jest zajęcie się firmą na wczesnym etapie problemów, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez narzędzia pozafinansowe.

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły spadku sprzedaży towarów lub usług, istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) lub niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności zmian prawnych lub technologicznych w branży, w której działa. Zmiany takie wymuszają na przedsiębiorcy konieczność wprowadzenia modyfikacji w organizacji jego firmy lub jej przebranżowienia. Z dofinansowania mogą skorzystać także te firmy, które po przeprowadzonej autodiagnozie spełniają definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

A kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach? To mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn, pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

– Aby ułatwić właścicielom firm, zwłaszcza tym najmniejszym, zdiagnozowanie sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie, niezbędne są dodatkowe środki finansowe i fachowa wiedza eksperta, z którym znajdą źródło złej kondycji firmy i wypracują plan działania. Właśnie to oferuje projekt System Wczesnego Ostrzegania dla MMŚP w okresowych trudnościach – narzędzie dopasowane do rozwiązania zidentyfikowanych problemów konkretnej firmy – komentuje Edyta Sznajder, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP – Aby się zgłosić do projektu wystarczy złożyć formularz dostępny na stronie PARP i przedstawić wymagane dokumenty, na podstawie których odbywa się kwalifikacja do projektu. Zgłoszenia w naborze można składać w terminie od 21 marca 2022 do 31 marca 2022 lub do maksymalnej liczby 300 zgłoszeń w każdym z makroregionów. W całym projekcie zostało już podpisanych prawie 200 umów wsparcia.

Jak działa SWO

W ramach projektu sporządzona zostaje szczegółowa diagnoza kondycji przedsiębiorstwa, na podstawie której przedsiębiorca wybiera formę wsparcia, indywidualnie dobraną do potrzeb firmy. Przedsięwzięcie jest szyte na miarę potrzeb przedsiębiorców i cieszy się bardzo dużym powodzeniem.

W kolejnym kroku, po podpisaniu umowy, wyznaczony konsultant wspólnie z przedsiębiorcą przygotowuje diagnozę kondycji przedsiębiorstwa, która będzie też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Przedsiębiorcy po zakwalifikowaniu do programu mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny.

Kwota przeznaczona na działania szkoleniowo-doradcze dla firm w trudnościach, w ramach całego projektu SWO, to 37 mln zł. Środki pochodzą z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór rozpocznie się 21 marca 2022 r. o godzinie 12:00 i będzie trwał do 31 marca 2022 r. lub do osiągnięcia maksymalnej liczby 300 zgłoszeń w każdym z makroregionów.

Formularz rekrutacyjny pojawi się na stronie projektu SWO.

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP oraz w materiale informacyjnym o projekcie SWO.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 18.03.2022 14:52
Poprawiono: 18.03.2022 13:52
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: