Pomiń nawigację

20 maja 2022 r.

Gospodarka obiegu zamkniętego. Czym jest i skąd się wywodzi? - webinarium Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy)  to model biznesowy który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji. Takie działanie pomaga tworzyć zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę. Wprowadzenie zmian w zakresie GOZ, nie tylko służy naszemu środowisku naturalnemu, ale wyróżnia firmę na rynku, zmniejsza koszty prowadzenia działalności oraz podnosi jakość świadczonych usług.

na grafice widać w środku napis gospodarka obiegu zamkniętego oraz do okoła teg napisu napisy w kółkach: surowiec, produkt, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja, konsumpcja, zbiórka, odpady resztkowe, recykling

12 kwietnia Biuro Regionalne PARP w Poznaniu zorganizowało webinar Gospodarka obiegu zamkniętego Czym jest i skąd się wywodzi, podczas, którego doktor Magdalena Muradin, wykładowczyni akademicka w Katedrze Zarządzania Jakością na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalistka ds. oceny cyklu życia Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, opowiedziała o założeniach GOZ. Podczas wystąpienia poruszono m. in. aspekt prawny GOZ w Polsce i Unii Europejskiej oraz wskaźniki monitorowania GOZ.

Bardzo cieszy duże zainteresowanie webinarem tym bardziej, że gospodarka obiegu zamkniętego to wiele możliwości służących zarówno ochronie środowiska jak i rozwojowi przedsiębiorstw, a jej założenia znajdują odzwierciedlenie w nadchodzącej Perspektywie Finansowej na lata 2021-2027. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Opublikowano: 20.05.2022 17:51
Poprawiono: 20.05.2022 15:55
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: