Pomiń nawigację

16 listopada 2022 r.

Ponad 55 mln zł dla firm z Polski Wschodniej w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”

Ponad 55 mln zł trafi do MŚP w ramach konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała 10 podmiotów, których projekty są gotowe do wdrożenia. Do tej pory, w ramach wszystkich naborów, podpisano 144 umowy na kwotę dofinansowania prawie 752 mln zł. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia (POPW).

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony był dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów, usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Wśród rekomendowanych wniosków znajduje się 5 małych przedsiębiorców, 4 – średnich i jedno mikroprzedsiębiorstwo, w tym 6 firm z województwa podkarpackiego, 2 z lubelskiego oraz 2 ze świętokrzyskiego.

Wyłonione projekty dotyczą m. in.: wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produkcji gruntowych pomp ciepła, magazynów energii ciepła dla domów jednorodzinnych, frezu monolitycznego, innowacyjnej technologii produkcji lizaków bezcukrowych, czy zintegrowanego, aktywnego systemu pokryć dachowych.

Na co dofinansowanie

Firmy, mogą przeznaczyć środki na nabycie maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych, zakup usług wspierających innowacyjność oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Koszty, które kwalifikują się do dofinasowania to:
– nabycie albo leasing środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;

– zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;

– koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;

– koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji o konkursie.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 16.11.2022 10:27
Poprawiono: 16.11.2022 09:27
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: