Pomiń nawigację

17 listopada 2022 r.

Kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Ich rolą będzie pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. O szczegółach dotyczących funkcjonowania Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych przedsiębiorcy będą mogli się dowiedzieć podczas kolejnego spotkania online w ramach cyklu konferencji #IdeaRozwojuBiznesu.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – know-how, usługi i wsparcie z zakresu transformacji cyfrowej dla przedsiębiorców – to temat kolejnej konferencji odbywającej się pod szyldem „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanej wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 listopada, o godzinie 10:00. Celem inicjatywy #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych.

Transformacja cyfrowa MŚP

Gospodarka europejska (w tym również gospodarka polska) znajduje się pod rosnącą presją ze strony pozostałych światowych graczy. Jednym z rozwiązań mogących poprawić jej międzynarodową konkurencyjność jest zwiększenie poziomu produktywności poprzez powszechne wykorzystanie technologii cyfrowych do procesów biznesowych, wytwarzania produktów i świadczenia usług.

Transformacja cyfrowa jest jednym z głównych celów, które Unia Europejska (UE) zawarła w wytycznych politycznych na lata 2019-2024. Najbardziej powszechnymi trendami transformacji są automatyzacja i robotyzacja. To działania usprawniające procesy produkcyjne, takie jak powtarzalne, monotonne czynności, które mogą wykonywać zaprogramowane do tego maszyny oraz ulepszanie procesów operacyjnych, czyli np. digitalizacja i przyspieszenie procesów logistycznych, księgowych czy administracyjnych.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych

W transformacji cyfrowej mają pomagać Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs). Docelowo są one pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy oraz administracja publiczna, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia, startupy). Współfinansowane przez Komisję Europejską i państwowe budżety – mają umożliwić rozwój przede wszystkim małym i średnim firmom.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych to pakiet usług wspierających cyfrową transformację, składający się z działań w zakresie:

  • informacyjno-promocyjnym,
  • demonstracyjnym,
  • edukacyjno-szkoleniowym, 
  • doradczym,
  • wdrożeniowym.

W przypadku małych i średnich firm usługi przez nie świadczone będą nieodpłatne albo częściowo odpłatne.

Ponadto, Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych będą świadczyć także pomoc administracji państwowej w cyfryzacji jej działań oraz świadczonych przez nią usług publicznych.

Komisja Europejska zakończyła proces wyboru Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych na początku września br. Ten status otrzymało łącznie 136 ośrodków w całej Unii Europejskiej. Są one jednym z kluczowych elementów programu Cyfrowa Europa. Program wspiera transformację ekologiczną i cyfrową, a jednocześnie wzmacnia odporność i suwerenność technologiczną Unii.

Więcej informacji dotyczących funkcjonowania Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych zaprezentują przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii już 24 listopada br. podczas spotkania online. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

#IdeaRozwojuBiznesu

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbywają się na przełomie listopada i grudnia. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Cykl rozpoczął się 8 listopada i kontynuowany będzie przez kolejne 5 tygodni, w każdy wtorek i czwartek.

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o cyklu wideokonferencji wraz z kolejnymi tematami spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” można znaleźć na stronie PARP.

idearozwoju_i_ministerstwo

Pliki do pobrania

Opublikowano: 17.11.2022 14:59
Poprawiono: 17.11.2022 14:10
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: