Pomiń nawigację

7 grudnia 2022 r.

Ostatnie spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: Dyrektywa Omnibus. Nowe obowiązki dla e-sprzedawców oraz internetowych platform handlowych

Dyrektywa Omnibus to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, która ma przyczyniać się do lepszego egzekwowania i unowocześniania unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. O szczegółach, dotyczących obowiązków e-sprzedawców oraz internetowych platform handlowych, przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się podczas kolejnego, ostatniego już spotkania online w ramach cyklu konferencji #IdeaRozwojuBiznesu.

„Dyrektywa Omnibus. Nowe obowiązki dla e-sprzedawców oraz internetowych platform handlowych” – to temat ostatniej już konferencji odbywającej się pod szyldem „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”, organizowanej wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 8 grudnia, o godzinie 10:00. Celem inicjatywy #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych.

Dyrektywa Omnibus
Dyrektywa Omnibus ma zagwarantować, że handel w sieci będzie bezpieczniejszy i bardziej transparentny. W praktyce oznacza dla branży e-commerce istotne zmiany w kwestii ochrony konsumentów i sposobie prowadzenia handlu internetowego. Jako Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady oraz implementujące ją przepisy krajowe wprowadza szereg zmian i nowych rozwiązań prawnych, mających przyczynić się do unowocześnienia i lepszego egzekwowania praw konsumentów oraz zwiększenia transparentności rynku e-commerce, wpływając tym samym na funkcjonowanie zarówno przedsiębiorców prowadzących sklepy tradycyjne, jak i te działające w środowisku internetowym. 

Najważniejsze zmiany

Dyrektywa została uchwalona 27 listopada 2019 roku i odnosi się w szczególności do obowiązków informowania użytkowników o cenach i obowiązku weryfikacji opinii konsumentów o produktach.

Zmiany będą również dotyczyć internetowych platform handlowych, takich jak Allegro, Ebay, Amazon, AliExpress. Pojawiło się wiele wątpliwości interpretacyjnych co do kwalifikowania poszczególnych serwisów internetowych jako platform handlowych. Aby je wyeliminować, dyrektywa Omnibus wprowadziła do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych definicję tego pojęcia, a ponadto nałożyła na dostawców internetowych platform handlowych szereg nowych obowiązków.

Z kolei obowiązek informacyjny dotyczący plasowania produktów to jeden z najważniejszych nowych obowiązków, jakie będą ciążyć na dostawcach platform internetowych. Zgodnie z treścią nowego przepisu plasowanie to przyznawanie określonej widoczności produktom w formie, w jakiej to plasowanie zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez przedsiębiorcę, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu. W dodatkowy wyjaśnieniu dowiadujemy się, że pod pojęciem plasowania należy rozumieć wszelkie mechanizmy, nadające określone miejsce wynikom wyszukiwania, pojawiającym się w odpowiedzi na zapytanie konsumenta.

Poza omówionymi wyżej obowiązkami, dyrektywa Omnibus zobowiązuje dostawców platform internetowych do podawania konsumentom szeregu dodatkowych informacji przed zawarciem umowy za pośrednictwem platformy. Obejmują one w pierwszej kolejności obowiązek udzielenia przez dostawcę platformy informacji o tym, czy osoba trzecia oferująca w ramach platformy towary (a także usługi lub treści cyfrowe) jest przedsiębiorcą. O wszystkich szczegółach dotyczących dyrektywy Omnibus opowiedzą: Michał Kanownik, Związek Cyfrowa Polska oraz Digital Europe; Grzegorz Leśniewski, Kancelaria LBP Legal oraz Marta Czeladzka, Kancelaria LBP Legal. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

#IdeaRozwojuBiznesu

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbywają się na przełomie listopada i grudnia. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Cykl rozpoczął się 8 listopada i kontynuowany będzie przez kolejne 5 tygodni, w każdy wtorek i czwartek.

Wszystkie wideokonferencje można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o cyklu wideokonferencji wraz z kolejnymi tematami spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” można znaleźć na stronie PARP.

idearozwoju_i_ministerstwo

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 07.12.2022 14:45
Poprawiono: 07.12.2022 13:46
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: