Pomiń nawigację

2 marca 2023 r.

Nowy nabór do projektu SWO

02 marca 2023 r. w samo południe zostanie otwarty kolejny nabór do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe. Co ważne, udział w projekcie praktycznie nie wymaga wkładu własnego.

System Wczesnego Ostrzegania stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez narzędzia pozafinansowe. Projekt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dedykowany jest również dla tych, w opinii których ryzyko spowolnienia ich rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.

Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze dla siebie lub pracowników usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

 Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie,
  • aktywna działalność gospodarcza zarejestrowana minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

Uwaga nabór skierowany jest wyłączenie dla przedsiębiorców z:

  • Makroregionu 1 – woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie
  • Makroregionu 2 – woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie.

Rekrutacja odbywa się w podziale na ww. makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Nabór prowadzony jest w terminie: 02 marca 2023 roku od godziny 12.00 do 15 marca 2023 roku do godziny 12.00 lub do maksymalnej liczby 300 zgłoszeń łącznie w ww. makroregionach.

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP oraz w materiale informacyjnym o projekcie SWO.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 02.03.2023 11:44
Poprawiono: 03.03.2023 11:37
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: