Pomiń nawigację

6 marca 2023 r.

Zobacz webinarium dotyczące Ścieżki SMART

Podczas webinarium poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Ogólna informacja o Ścieżce SMART – jeden projekt – siedem modułów
  • System oceny projektów – rodzaje kryteriów i zasady oceny
  • Wydatki kwalifikowane i maksymalna intensywność dofinansowania w ramach modułów
  • Kryteria wspólne dla projektu i kryteria rankingujące
  • Kryteria specyficzne dla modułów

Ścieżka SMART to działanie mające na celu rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Ścieżka SMART realizowana jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dowiedz się więcej na temat Ścieżki SMART: https://www.parp.gov.pl/smart

Opublikowano: 06.03.2023 15:34
Poprawiono: 06.03.2023 16:32
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: