Pomiń nawigację

8 marca 2023 r.

Kobiety siłą napędową polskiego biznesu

8 na 10 kobiet przyznaje, że rozwój zawodowy ma dla nich istotne znaczenie. Prawdopodobnie to właśnie skutki wysokiej motywacji – osób płci żeńskiej w tym zakresie – są jednym z kluczowych powodów, dla którego aż 83% badanych w zakresie roli kobiet na rynku pracy dostrzega ich rosnącą rolę w tym obszarze. Dlaczego przyszłość polskiego biznesu należy do kobiet?

Kobiety idą po swoje

Rola kobiet w polskim biznesie zdecydowanie wzrasta. Z tym twierdzeniem zgodziło się aż 83% badanych z ubiegłorocznego raportu „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy” Bigram i THINKTANK[1]. Nic dziwnego, skoro – jak z kolei wynika z raportu ManpowerGroup „Czego pragną pracownicy”[2] – 81% kobiet przyznaje, że rozwój zawodowy ma dla nich istotne znaczenie. Odsetek ten jest wyższy niż w przypadku mężczyzn i to aż o 11 pp.

Kobiety wykazują także większą chęć do rozwijania swoich kompetencji zawodowych. 59% z nich twierdzi, że potrzebuje doradztwa zawodowego, podczas gdy odsetek ten wśród panów wyniósł 45% (ManpowerGroup). To także panie, trzy razy częściej niż mężczyźni, deklarują chęć udziału w szkoleniach i kursach (33%) – czytamy w opracowaniu „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju: jak uczą się obecnie pracownicy?”, przygotowanym przez Nowe Motywacje i Mobile Institute[3].

Garść faktów z rynku pracy

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w ostatnim czasie można zaobserwować wzrost aktywności zawodowej kobiet, jednak nadal ich udział w rynku pracy jest niższy niż mężczyzn. W II kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,9% ludności w wieku 15–89 lat. Współczynnik aktywności zawodowej wśród mężczyzn wynosił 65,7%, natomiast wśród kobiet – 50,8% (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym to 83% oraz 76,6%). Warto jednak zaznaczyć, że współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15–89 lat w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i rok do roku, zwiększył się wśród kobiet, natomiast zmniejszył się wśród mężczyzn.

Niestety, pandemia i jej skutki gospodarcze odcisnęły swoje piętno na sytuacji kobiet na rynku pracy. Z analizy danych z rejestru KRS, przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, wynika, że liczba firm należących do kobiet w Polsce na koniec 2021 r. była o 3% mniejsza niż rok wcześniej i stanowiła 32,5% wszystkich firm. Jak wygląda to przekrojowo? Kobiety są właścicielkami 31% mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników, 25,5% małych firm (od 10 do 50 pracowników), 15,7% średnich (od 51 do 250 pracowników), a w sektorze dużych firm (powyżej 250 pracowników) – zaledwie 13,3%. Co więcej, według raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką co piąta przedsiębiorczyni w związku z pandemią musiała także zmienić profil działalności swojej firmy.

Trend ten wynika także z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z badania „Global Entrepreneurship Monitor Polska 2021”. W opracowaniu czytamy, że w 2020 r. (w porównaniu do poprzedniego roku) spadł udział kobiet prowadzących młode firmy – do 2,4% z 5,1% populacji kobiet. W przypadku mężczyzn także odnotowano spadek, ale mniejszy – do 3,8% z 5,7% populacji mężczyzn. Spadł też udział kobiet prowadzących dojrzałe firmy – z 12,5% w 2019 r. do 7,9% w 2020 r., a w przypadku mężczyzn odnotowano wzrost – z 13% do 16,6%.

Rozwój i innowacje w rękach kobiet

W nadzorowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR), są kursy, w których kobiety zdobywające nową wiedzę są zdecydowaną większością. Blisko 90% uczestników szkoleń w latach 2021 i 2022 z kategorii „styl życia” stanowią właśnie panie. Kobiety dominują także wśród uczestników szkoleń z innych, wymagających branż. I tak w „bankowości i administracji” blisko 75% uczestników to kobiety, w „zdrowie i medycyna”  odsetek pań wynosi 65%, „języki obce” oraz „prawo i administracja” – niemal 58%, natomiast „informatyka i telekomunikacja” – 52%.

Kobiety to także realizatorki ambitnych projektów z pogranicza medycyny i nowych technologii, które pozyskały dofinansowania z Norway Grants, w ramach konkursu „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”. Lifebite to firma Katarzyny Goch, która otrzymała aż ponad 120 tys. euro na internacjonalizację i rozwój innowacyjności aplikacji mobilnej, wspierającej płodność oraz starania o ciążę. Dzięki projektowi pary starające się o dziecko uzyskają dostęp do merytorycznej wiedzy związanej z płodnością i poprawą nawyków zdrowotnych, mających związek z planowaniem ciąży.

Innym przykładem innowacyjnego, opartego na badaniach rozwiązania, które uzyskało środki z Funduszy Norweskich jest egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi, opracowany przez zarządzaną przez kobietę spółkę Neuron, specjalizującą się w rehabilitacji osób z dysfunkcjami psychoruchowymi, w tym dla dzieci, sportowców i osób dorosłych, którym trzeba przywrócić sprawność utraconą lub zaburzoną w wyniku choroby, wypadku, operacji lub urazu. Dofinansowanie pokryło też koszty wdrożenia do oferty firmy stołu pionizacyjnego z funkcją kroczenia. Tego typu rozwiązania odpowiadają na potrzeby osób, których motoryka jest istotnie ograniczona z powodu wypadków lub ciężkich chorób neurologicznych. Codzienna rehabilitacja pacjentów pozwala im krok po kroku powracać do większej sprawności.

Lęk przed leczeniem stanowi jedną z podstawowych przeszkód w zgłoszeniu się do lekarza stomatologa osób starszych, które wymagają takiego leczenia. Najczęściej wynika on ze złych doświadczeń pacjenta oraz braku elementarnej wiedzy na temat zabiegów stomatologicznych. Głównym celem projektu firmy Agnieszka Nowińska Indywidualna Praktyka Dentystyczna jest opracowanie innowacyjnej usługi typu One Day Visit (ODV), w zakresie uzupełnienia uzębienia, skorelowana z dedykowaną platformą e-Stomatologia. Usługa ma umożliwić nie tylko edukację pacjentów na temat przebiegu zabiegów, ale również zdalne konsultacje oraz skrócenie czasu wykonywania zabiegu, przy wsparciu nowoczesnych technologii w postaci energooszczędnej aparatury, tomografii komputerowej, druku 3D oraz nowoczesnych technik stomatologicznych.

[1] https://think-tank.pl/wp-content/uploads/2022/01/ROSNACA-SILA-KOBIET-FINAL_raport.pdf

[2] https://raportyhr.manpowergroup.pl/czego-pragna-pracownicy

[3] https://nowemotywacje.pl/kompetencje-miekkie-i-potrzeba-ich-rozwoju-jak-ucza-sie-obecnie-pracownicy/?fbclid=IwAR24KtRKb7yMgd1_qapOzb9KZ-PupkiLpxNIgcyHqt3j-CvwDzM_OKsf7nE

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 08.03.2023 11:55
Poprawiono: 08.03.2023 10:55
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: