Pomiń nawigację

21 września 2023 r.

PARP ogłasza konkurs „Laboratorium Innowatora”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs „Laboratorium Innowatora” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem konkursu jest wsparcie programów mentoringowych pozwalających zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 14 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 24 października do 19 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których operatorzy realizować będą programy wsparcia indywidualnych innowatorów (osób fizycznych lub zespołów osób fizycznych) w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie. Program pozwoli określić warunki przyszłej działalności gospodarczej pomysłodawców w ramach firm typu startup.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, które mogą objąć m.in.:

  • wynagrodzenia członków zespołów projektowych,
  • działania informacyjno-promocyjne,
  • usługi eksperckie, prawne, doradcze.

Więcej o działaniu „Laboratorium Innowatora” można znaleźć na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 21.09.2023 21:06
Poprawiono: 22.09.2023 09:06
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: