Pomiń nawigację

19 października 2023 r.

Co nowego na rynku pracy? PARP publikuje raport!

W okresie od października do końca grudnia 2023 r. 33% firm planuje zwiększyć zatrudnienie, 16% prognozuje redukcję miejsc pracy, 47% nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 4% nie wie, co przyniesie IV kwartał – czytamy w najnowszym raporcie opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Cyklicznie przeprowadzane badanie pn. „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” przedstawia wyniki analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Sytuacja na polskim rynku pracy

Z danych GUS-u wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2023 r. wyniosła 5,0%. W porównaniu z lipcem 2023 r. nie zmieniła się, a w odniesieniu do sierpnia 2022 r. była niższa o 0,2 p.p. W badanym okresie najwięcej osób bezrobotnych odnotowano w województwie mazowieckim (111,8 tys.), a najmniej – w lubuskim (15,2 tys.). Na koniec sierpnia 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 782,5 tys. bezrobotnych, zgłoszono 92,8 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W sierpniu 2023 r. największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w przypadku zawodów z branży prawnej (+24%), natomiast największe spadki są w branżach: HR (-35%), IT (-29%), finanse (-20%) oraz marketing i sprzedaż (-11%).

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. wyniosło 6502,1 tys. W porównaniu z lipcem 2023 r. spadło o 0,2% (o 11,6 tys. osób), a rok do roku – o 0,01% (o 0,5 tys. osób). Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sierpniu 2023 r. wyniosło 7368,97 zł. W porównaniu z lipcem 2023 r. spadło o 1,6%, a rok do roku wzrosło o 11,9%.

Stabilnie w Unii Europejskiej

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w lipcu 2023 r. wyniosła 5,9%, co oznacza brak zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem i spadek o 0,2 p.p. rok do roku. Według danych Eurostatu w lipcu 2023 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (11,6%), Grecji (10,8%) i we Włoszech (7,6%). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano na Malcie (2,5%), w Czechach (2,7%) i Polsce (2,8%).

Badanie wykazało, że 52% respondentów uważa, że sztuczna inteligencja doprowadzi do rozwoju ich kariery i awansu, a nie do utraty pracy. Co więcej, prawie połowa (47%) jest podekscytowana perspektywą wykorzystania sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Natomiast 39% ankietowanych obawia się jej wpływu na ich pracę.

Polacy za granicą

Z danych GUS-u wynika, że najwięcej migrantów zarobkowych z Polski przebywa w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. W każdym z wymienionych krajów największą grupę stanowią osoby w wieku 25–44 lata. W Niemczech Polacy pracują głównie w przemyśle, rolnictwie, handlu, budownictwie oraz hotelarstwie i gastronomii. W Wielkiej Brytanii dominuje zatrudnienie w przemyśle, hotelarstwie i gastronomii, a w Holandii – w rolnictwie i przemyśle.

W 2022 r. wynagrodzenie minimalne brutto w Niemczech wynosiło 12 euro za godzinę, w Holandii – 10,14 euro, a w Wielkiej Brytanii – 9,5 funta. Biorąc pod uwagę średnie deklarowane przez Polaków tygodniowe liczby przepracowanych godzin, daje to co najmniej 2026 euro brutto miesięcznie w Niemczech, 1815 euro w Holandii i równowartość 1889 euro w Wielkiej Brytanii. Porównanie wysokości wynagrodzeń emigrantów z Polski w wybranych sektorach gospodarki w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz w Polsce wskazuje na utrzymujące się ponad dwukrotne różnice w wynagrodzeniach brutto

 

Pełna treść raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” jest dostępna na stronie PARP.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 19.10.2023 14:54
Poprawiono: 19.10.2023 12:54
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: