Pomiń nawigację

25 października 2023 r.

Aktualizacja Regulaminu naboru ekspertów

Główny zakres aktualizacji obejmuje dostosowanie listy dziedzin w Regulaminie naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego do aktualnej wersji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, których nowa wersja została wprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w 2023 r.

Do wniosków lub aktualizacji wniosków będących trakcie weryfikacji lub w uzupełnieniu w momencie zmiany Regulaminu naboru zastosowanie ma wersja obowiązująca dniu złożenia wniosku lub aktualizacji wniosku, w tym Załącznik nr 1 Spis dziedzin dla Programów FENG, FEPW oraz FERS.

Dodatkowo w Regulaminie naboru doprecyzowano zapisy zakresie sposobu oceny wniosku kandydata na eksperta.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 25.10.2023 13:45
Poprawiono: 25.10.2023 11:47
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: