Pomiń nawigację

27 października 2023 r.

Pomiędzy optymalizacją a innowacyjnością – jaka przyszłość czeka branżę żywności wysokiej jakości?

Sytuację w branży determinuje wiele trendów, ale też zjawisk społecznych, takich jak większa potrzeba oszczędzania, rosnąca świadomość znaczenia żywności dla zdrowia wśród konsumentów, a także moda na niejedzenie czy ograniczanie w diecie mięsa. W jaki sposób te uwarunkowania przełożą się na funkcjonowanie silnej gałęzi gospodarki, jaką jest żywność wysokiej jakości? Jakich pracowników i kompetencji potrzebują pracodawcy? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedzi w raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który zostanie zaprezentowany już 10 listopada br. podczas webinaru z cyklu #Branżowe spotkania. Zapraszamy!

O tym, co czeka branżę żywności wysokiej jakości, mówi Adriana Skorupska z Departamentu Analiz i Strategii: – Przyszłość sektora będzie układać się różnie w zależności od wielkości firm i zasięgu ich działania, dominującego profilu produkcji, zasobów finansowych, dostępu do funduszy, surowców i technologii. Obserwując trendy wpływające na branżę, można spodziewać się dalszego wzrostu znaczenia indywidualnych potrzeb klientów oraz spadku zainteresowania pracą wśród młodych ludzi. Nadal będzie rosło też znaczenie lokalnych producentów i sezonowych produktów. Ponadto będzie następował wzrost automatyzacji i robotyzacji produkcji.

PARP zaprasza na premierę raportu

Premiera publikacji będzie odbędzie się 10 listopada br. o godzinie 10:00 podczas branżowego spotkania, w trakcie którego zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań zrealizowanych w ramach drugiej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II dla branży żywności wysokiej jakości. Zaproszeni eksperci będą dyskutować m.in. o przyszłości sektora w kontekście możliwych scenariuszy jego rozwoju, zapotrzebowaniu na pracowników i kompetencjach w świetle zmian zachodzących na rynku pracy, a także aktualnych wyzwaniach w nawiązaniu do obserwowanych trendów.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się w formule online. Więcej informacji na temat webinarium można przeczytać na stronie PARP.

Branża daje sobie radę

W 2022 r. branża żywności wysokiej jakości napotkała wiele trudności spowodowanych skutkami wojny na Ukrainie oraz rosnącą inflacją. Wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej wynikające ze wzrostu cen energii. Wojna uwypukliła też problemy, które już wcześniej występowały w konsekwencji pandemii COVID-19, m.in. przerwane łańcuchy dostaw, kłopoty z surowcami i dostawcami.

Pomimo tej trudnej sytuacji branża radzi sobie dobrze – w 2021 r. 80% firm sektora odnotowało zysk, co stanowi wzrost o 6 p.p. w stosunku do roku 2020. W 2022 r. 45% podmiotów wprowadziło ulepszenia w swoich usługach, produktach lub metodach produkcji.

Warto również zauważyć, że na skutek pandemii i wojny na Ukrainie w sektorze żywności zachodzą liczne zmiany. Część z nich przynosi pozytywne efekty. Wśród nich można wymienić np. zwiększenie wymogów bezpieczeństwa związanych z higieną pracy czy coraz większą otwartość na zatrudnianie cudzoziemców. Upowszechnia się praca zdalna, części firm udało się też rozszerzyć grupę dostawców i zbudować nowe łańcuchy dostaw.

Kompetencje przyszłości

Do istotnych umiejętności pożądanych w branży zalicza się obsługę sprzętu: usuwanie awarii, diagnozę problemów sprzętowych, zabezpieczanie maszyn, analizę dokumentacji technicznej. Kolejnym ważnym obszarem są kompetencje odnoszące się do rynku dostawców, jego znajomość i reagowanie na zakłócenia w dostawach oraz optymalizacja kosztów dostaw.

W ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie znaczenie kompetencji trudniejszych do pozyskania, odnoszących się do procesu produkcyjnego oraz kompleksowego analizowania danych. Niezwykle ważna będzie przede wszystkim znajomość programów stosowanych w zarządzaniu produkcją (np. ERP, SAP, CMMS) oraz umiejętności interpretacji wyników badań. Wśród nich przedsiębiorcy najczęściej wskazują umiejętność tworzenia instrukcji/procedur zapewniających bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń oraz umiejętność optymalizacji kosztów dostaw.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 27.10.2023 12:38
Poprawiono: 27.10.2023 10:38
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: