Pomiń nawigację

31 października 2023 r.

Firmy w okresowych trudnościach znowu będą mogły liczyć na pomoc PARP

Z dniem 2 października br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła zasady nabór na operatów wsparcia w ramach konkursu „Wsparcia firm w okresowych trudnościach”, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla  Rozwoju Społecznego (FERS). Zainteresowane podmioty będą mogły składać wnioski od 2 do 17 listopada br. Oznacza to, iż pierwsi przedsiębiorcy znajdujących się w okresowych trudnościach będą mogli skorzystać z pomocy już w I półroczu 2024 r.

Projekty realizowane w ramach  konkursu „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” będą stanowiły kontynuacje działań realizowanych przez PARP w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a ich celem będzie pomoc przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela itp.) doświadczają trudności w prowadzeniu działalności (np. mają mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą itd.). Wsparcie będzie realizowane w formie szkoleń lub doradztwa z zarządzania przedsiębiorstwem za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

To tej pory ze wsparcia dla firm w trudnościach oferowanego przez PARP w ramach projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” miało okazję skorzystać blisko 2 200 przedsiębiorców, którzy otrzymali możliwość realizacji usług rozwojowych (szkoleń, usług doradczych czy mentoringowych) wynikających z wcześniej przygotowanej diagnozy za ponad 40 mln PLN. Każde z przedsiębiorstw zakwalifikowanych do projektu mogło wykorzystać na ten cel 18 500,00 PLN.

W ramach nowych środków zarezerwowanych w konkursie pt. „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”, wybrani w procedurze konkursowej Operatorzy, będą mieli do dyspozycji łącznie kwotę 66 mln PLN na wsparcie dla firm znajdujących się w trudnościach. Średni koszt wsparcia na jednego uczestnika został ustalony na kwotę nie wyższa niż 19 280,00 PLN. Nowością w porównaniu z wcześniej realizowanym projektem „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, jest uzależnienie kwoty wsparcia od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalny pułap dofinansowania dla średniego przedsiębiorstwa został ustalony w dokumentacji konkursowej na poziomie 154 384,00 PLN.

Zakończenie procedury wybory Operatorów zaplanowany jest na I/II kwartał 2024 r. Lista wyłonionych Operatorów, którzy w imieniu PARP będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom zostanie upubliczniona na stronie https://www.parp.gov.pl/.

Opublikowano: 31.10.2023 14:58
Poprawiono: 31.10.2023 13:56
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: