Pomiń nawigację

22 listopada 2023 r.

540 tys. zł dla najlepszych rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym. PARP wręczyła nagrody laureatom konkursu

21 listopada 2023 r. odbyła się uroczysta gala, podczas której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wręczyła nagrody laureatom konkursu na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyróżniono 24 projekty, które przyczyniły się do transformacji działalności przedsiębiorstw w kierunku GOZ. Łączna pula nagród dla laureatów wyniosła 540 tys. zł.

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym

Celem organizowanego przez PARP konkursu była popularyzacja najlepszych rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) – ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się 21 listopada w warszawskim Studio Bank. Uczestników wydarzenia przywitał Mikołaj Różycki, prezes PARP, który podziękował laureatom za realizację produktów i modeli biznesowych mogących stanowić dobry przykład dla innych przedsiębiorców.

– Jednym z obszarów działalności PARP jest upowszechnianie tego typu rozwiązań, po to, żeby inspirować polskich przedsiębiorców, pokazywać dobre praktyki. Rozwiązania, które nagrodziliśmy, są już wdrożone i funkcjonują od co najmniej 6 miesięcy, co oznacza, że przeszły już rynkową weryfikację. Mamy w tym konkursie ponad 20 laureatów i cieszymy się, że możemy dzisiaj te firmy gościć. Niektóre z nich to bardzo duże firmy, stanowiące część międzynarodowych korporacji, inne to małe, polskie przedsiębiorstwa działające w różnych branżach. W rozwiązaniach laureatów cieszy to, że spora część z nich koncentruje się na minimalizacji zużycia surowców, ale także na ponownym użyciu produktów – powiedział Mikołaj Różycki, prezes PARP.

Laureaci konkursu na najlepsze rozwiązania GOZ

Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach – produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta) oraz wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym. Łącznie do PARP wpłynęło 79 wniosków. Najciekawszym projektom konkursowym przyznano nagrody finansowe – nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia o wartości 20 tys. zł. Laureaci otrzymali także dyplom oraz wsparcie w promocji produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łączna pula nagród wyniosła 540 tys. zł.

W kategorii „Produkt wdrożony (u uczestnika konkursu lub u jego klienta)” nagrodę główną otrzymała Bioelektra Group S.A. za rozwiązanie pt. „Wysokoefektywna technologia odzysku surowców i materiałów do wtórnego użycia z odpadów komunalnych”. Technologia oparta jest o sterylizację odpadów i ich automatyczną segregację – bez udziału człowieka i bez wstępnego sortowania. Pozwala na przyjmowanie każdego rodzaju odpadów komunalnych: zmieszanego, z selektywnej zbiórki, a także frakcji po innych procesach. Technologia odpowiada na wyzwania związane z transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki zawróceniu do gospodarki cennych surowców i materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby zeskładowane na wysypisku lub spalone.

– Dziękuję w imieniu całego zespołu Bioelektra Group za tę nagrodę. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tu przed Państwem stać i opowiedzieć o naszym projekcie. Jest to dla nas potwierdzenie, że nasza technologia ma sens – powiedział Damian Dytrych, dyrektor handlowy Bioelektra Group S.A.

Wyróżnienia w tej kategorii konkursowej przyznano 11 laureatom:

 • Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu ANMET Andrzej Adamcio za „Przęsło mostu z elementów łopat wirnika turbiny wiatrowej”;
 • Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu GALKOR Sp. z o.o. za „Kompleksową technologię neutralizacji i oczyszczania ścieków przemysłowych, zwłaszcza galwanicznych, z odzyskiem i zamkniętym obiegiem wody technologicznej;
 • Rebread Sp. z o.o. za „Cyrkularne pieczywo w modelu open manufacturing”;
 • Hydropolis Sp. z o.o. za „Eksperymentalną uprawę wertykalną wraz z systemem kontrolowanych warunków”;
 • Urvis Bike Sp. z o.o. za „Wdrożenie ekologicznego środka transportu – roweru towarowego Urvis wspomaganego elektrycznie”;
 • PGE Ekoserwis S.A. za „Zestalaną mieszkankę wypełniającą Geoszyb – stosowaną w likwidacji wyrobisk górniczych w procesach przywracania wartości użytkowych terenom zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej”;
 • Budimex S.A. za „Wdrożenie innowacyjnej technologii mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z ‎recyklingu nawierzchni asfaltowej”;
 • Polskiej Korporacji Recyklingu za „RE-ABSORBENT OIL – sorbent o niskiej gęstości do zbierania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych z powierzchni stałych i wód”;
 • VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o.o. za „Wdrożenie, eksploatację i rozwój systemu GOZ w Miasteczku Śląskim w oparciu o ciepło odpadowe z procesów hutniczych”;
 • ERG S.A. za „Technologię produkcji innowacyjnej gamy folii o całkowicie zmienionych parametrach fizykochemicznych wpisujących się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym umożliwiających odzysk odpadów foliowych w procesie recyklingu mechanicznego i ponowne użycie recyklatów w produkcji opakowań, poprzez tworzenie monomateriałowych struktur laminatów opartych na LDPE”;
 • Hochland Polska Sp. z o. o. za „Opakowania wielokrotnego użytku”.

W kategorii „Wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym” nagrodę główną otrzymała firma BASF POLSKA Sp. z o.o. za rozwiązanie pt. „Zamykanie obiegu tworzyw sztucznych w procesie recyklingu chemicznego – współpraca w całym łańcuchu wartości”. Projekt pozwala na recykling materiałów, które dziś trafiają na składowiska bądź poddawane są odzyskowi energetycznemu, gdyż nie nadają się do recyklingu żadnymi innymi dostępnymi metodami. Recykling chemiczny to metoda, która pozwala na uzyskanie produktów o najwyższej jakości, czyli takich, w które można pakować żywność, kosmetyki czy leki.

– Jesteśmy zaszczyceni, że nasz projekt został doceniony. Jako BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości, stąd też gospodarka o obiegu zamkniętym jest w centrum naszego zainteresowania. Do konkursu zgłosiliśmy nasz projekt ChemCycling – jest to projekt globalny dotyczący recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. Bardzo się cieszymy, że taki konkurs jest organizowany. Chcemy, żeby idea gospodarki cyrkularnej była szerzona i docierała do końcowych użytkowników. To oni będą decydowali o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość i czy będzie bardziej zrównoważona – powiedział Rafał Zaremba, Regional Sales Manager – Polyamide & Precursors EMEA z BASF Polska.

Dodatkowo w tej kategorii wyróżnienia otrzymały firmy:

 • EASYFOOTINGS Henryk Zawiślak za „Modułowy system mikropalowego fundamentowania EasyFootings®”;
 • Lafarge Cement S.A. za „Odzysk odpadów popłuczyn betonowych z betoniarni w celu ponownego użycia w Cementowni Małogoszcz”;
 • GWDA Sp. z o.o. za „Zamknięcie obiegu materii organicznej w przyrodzie –kompostownia GWDA”;
 • STILO Marek Wąsowski za „FIGLISTO - pierwszą w Polsce internetową wypożyczalnię zabawek dla dzieci w wieku od 1 do 5 roku życia działającą w modelu subskrypcyjnym”;
 • Drogerie DOT Sp. z o.o. za „System DOT. System dystrybucji środków czystości i kosmetyków w zamkniętym obiegu plastiku”;
 • Zero Waste Design Sp. z o.o. za „ZERO (Zero Emissions and Resource Optimization)”;
 • New Solutions Group sp. z o.o za „Portal Fundraisingowy www.ubraniadooddania.pl”;
 • LDK Sp. z o.o. za „KARTEKO – Recykling Pudełek Kartonowych”;
 • Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o. w Jarocinie za Produkty z odpadów, jako sposób na gospodarkę obiegu zamkniętego w Wielkopolskim Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie”;
 • BRAMY – SERWIS Dariusz Kaszkowiak za „Regenerację elektroniki sterowników bram przemysłowych”;
 • FAKRO PP Sp. z o.o. za „Wykorzystanie odpadów profili PVC w procesie recyklingu oraz ponowne ich zastosowanie, jako profili PVC, dzięki współpracy z firmą Primo Profile”.

Podczas gali wręczenia nagród odbyły się również inspirujące wykłady. Profesor Marcin Napiórkowski z Zakładu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosił prelekcję pt. „Uciec z błędnego koła. Narracyjne narzędzia do projektowania przyszłości” wyjaśniającą, jak opowiadać o przyszłości i czy język może przesądzić o tym, jaki kształt przybierze przyszłość. Dużą dawką wiedzy podzielił się z uczestnikami wydarzenia również Łukasz Sosnowski, prawnik, konsultant ds. GOZ. Podczas swojego wykładu pt. „GOZ nie zwalnia – nowe przepisy o opakowaniach, modelach biznesowych i zrównoważonym stylu życia jako potwierdzenie cyrkularnego trendu” opowiedział o tym, jak zmieniają się przepisy i jak wpływają one na to, w jakiej rzeczywistości będziemy funkcjonować.

Konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie PARP.

 

Pliki do pobrania

Prowadzący wita uczestników spotkania siedzących przy stolikach
Powitanie uczestników spotkania
Pan Roman Młodkowski – prowadzący spotkanie wita uczestników spotkania, w tle widoczne logo PARP
Pan Roman Młodkowski – prowadzący spotkanie
Pan Mikołaj Różycki - Prezes PARP wita uczestników spotkania, w tle widoczne logo PARP
Pan Mikołaj Różycki - Prezes PARP
Pan Mikołaj Różycki - Prezes PARP, obok Pani Paulina Zadura – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii wita uczestników spotkania
Pan Mikołaj Różycki - Prezes PARP i Pani Paulina Zadura – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii
Wypowiedź przedstawiciela Bioelektra Group
Wypowiedź przedstawiciela Bioelektra Group
Prezes PARP oraz Dyrektor Departamentu wręczają dyplom przedstawicielowi spółki Bioelektra
Wręczenie dyplomu przedstawicielowi spółki Bioelektra Group
Nagroda główna dla Bioelektra Group S.A.
Nagroda główna dla Bioelektra Group S.A.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy ANMet z dyplomem
Wyróżnienie dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ANMET Andrzej Adamcio
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy GALKOR z dyplomem
Wyróżnienie dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Galkor Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Hydropolis z dyplomem
Wyróżnienie dla Hydropolis Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Urvis Bike z dyplomem
Wyróżnienie dla Urvis Bike Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy PGE Ekoserwis z dyplomem
Wyróżnienie dla PGE Ekoserwis S.A.
Troje przedstawicieli firmy Budimex z dyplomem
Wyróżnienie dla Budimex S.A.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Veolia Południe z dyplomem
Wyróżnienie dla Veolia Południe Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Hochland Polska z dyplomem
Wyróżnienie dla Hochland Polska Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy BASF Polska z dyplomem
Nagroda główna dla spółki BASF Polska
Wypowiedź przedstawiciela spółki BASF Polska, obok Prezes PARP
Wypowiedź przedstawiciela spółki BASF Polska
Wypowiedź przedstawiciela spółki BASF Polska, obok Prezes PARP oraz Dyrektor Departamentu
Wypowiedź przedstawiciela spółki BASF Polska
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy ERG z dyplomem
Wyróżnienie dla ERG S.A.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Easyfootings z dyplomem
Wyróżnienie dla firmy Easyfootings Henryk Zawiślak
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Lafarge Cement z dyplomem
Wyróżnienie dla Lafarge Cement S.A.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy GWDA z dyplomem
Wyróżnienie dla GWDA Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy STILO z dyplomem
Wyróżnienie dla STILO Marek Wąsowski
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Drogerie DOT z dyplomem
Wyróżnienie dla Drogerie DOT Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy Zero Waste Design z dyplomem
Wyróżnienie dla Zero Waste Design Sp. z o.o.
Przedstawicielka firmy New Solutions Group z dyplomem
Wyróżnienie dla New Solutions Group Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel firmy LDK z dyplomem
Wyróżnienie dla LDK Sp. z o.o.
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Recyklingu z dyplomem
Wyróżnienie dla Wielkopolskiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz dwaj przedstawiciele firmy Bramy - Serwis Dariusz Kaszkowiak z dyplomem
Wyróżnienie dla Bramy - Serwis Dariusz Kaszkowiak
Prezes PARP, Dyrektor Departamentu oraz przedstawicielka firmy FAKRO z dyplomem
Wyróżnienie dla FAKRO PP. Sp. z o.o.
Grupowe zdjęcie laureatów konkursu wykonane z antresoli na tle ścianki z logotypem PARP
Laureaci konkursu
Prof. Marcin Napiórkowski z Zakładu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza prelekcję do uczestników siedzących przy stołach
Prof. Marcin Napiórkowski, Zakład Kultury Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Marcin Napiórkowski z Zakładu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego wygłasza prelekcję do uczestników siedzących przy stołach
Prof. Marcin Napiórkowski, Zakład Kultury Współczesnej Uniwersytetu Warszawskiego
Pan Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton wygłasza prelekcję do uczestników siedzących przy stołach
Pan Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton
Pan Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton wygłasza prelekcję do uczestników siedzących przy stołach
Pan Łukasz Sosnowski, Prezes Fundacji ProKarton
Indywidualne rozmowy laureatów konkursu po zakończeniu oficjalnej części spotkania
Networking

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 22.11.2023 15:28
Poprawiono: 01.12.2023 12:25
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: